Spis Gołębi
WG Warmia
V edycja, 2022

- Drużyna żeńska
RA - Rezerwowy Aktywowany, niedający punktów drużynie
RZ - Rezerwowy Zastąpiony, dający punkty drużynie
Lp. Nazwisko i imię (nazwa) Nr obr. krajowej Barwa Kraj Ilość
1. Wierzbicki Sławomir PL-0244-22-1724R
PL-0244-22-1742
PL-0244-22-1747
PL-0244-22-1746
PL-0244-22-1756
PL-0152-22-6986
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
płowa
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
2. Majewska Irena  PL-0239-22-3716
PL-0239-22-3717
PL-0239-22-3713R
PL-0239-22-3709
PL-0239-22-3712
PL-0239-22-3714
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
3. Majewski Ryszard PL-0239-22-3715
PL-0239-22-3719
PL-0239-22-3711
PL-0239-22-3701
PL-0239-22-3703
PL-0239-22-3705
szpak
nieb.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
4. Stępień M.K. PL-0492-22-881
PL-0492-22-883
PL-0492-22-885
PL-0492-22-893R
PL-0492-22-897
PL-0492-22-898
nieb.pstra
nieb.nakr.
ciem.pstra.
(rezerwowy)
niebieska
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
5. Stępień Marzena  PL-0335-22-3825
PL-0335-22-3828
PL-0335-22-3832R
PL-0335-22-3837
PL-0492-22-896
PL-0492-22-1437
płowa
czerwona
(rezerwowy)
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
szpak
flaga Polska 5 + 1
6. Kowalska Małgorzata"A"  PL-0280-22-2421
PL-0280-22-2422R
PL-0280-22-2423
PL-0280-22-2426
PL-0280-22-2429
PL-0280-22-2432
czerwona
(rezerwowy)
płowa
nieb.nakr.
płowa
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
7. Kowalski Krzysztof PL-0280-22-2408
PL-0280-22-2409R
PL-0280-22-2413
PL-0280-22-2415
PL-0280-22-2417
PL-0280-22-2427
niebieska
(rezerwowy)
nieb.pstra
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
8. Osowski Dariusz PL-0245-22-4450
PL-0245-22-4459
PL-0245-22-4467
PL-0245-22-4473R
PL-0245-22-4483
PL-0245-22-4501
nieb.nakr.
czerwona
niebieska
(rezerwowy)
szpak
niebieska
flaga Polska 5 + 1
9. Kowalczyk Maria"A"  PL-0246-22-1002
PL-0246-22-1018
PL-0246-22-1093R
PL-0246-22-1094
PL-0246-22-1099
PL-0246-22-1100
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
czerwona
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
10. Kowalczyk Maria"B"  PL-0246-22-1003
PL-0246-22-1091
PL-0246-22-1092
PL-0246-22-1096
PL-0246-22-1025
PL-0246-22-1051R
niebieska
ciemna
nieb.nakr.
nieb.nakr.
czerwona
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
11. BiTurbo Team III Tański-Sieradzki PL-0245-22-1068
PL-0245-22-1069
PL-0239-22-16770
PL-0239-22-16793
PL-0245-22-1138R
PL-0245-22-1153
niebieska
niebieska
nieb.nakr.pstra
szpak
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
12. Mikulski Władysław PL-0246-22-1085
PL-0246-22-1086
PL-0246-22-1087
PL-0246-22-1088
PL-0245-22-5595R
PL-0245-22-5597
nieb.nakr.
nieb.nakr.
ciemna
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
13. Team WARKA 13 PL-0461-22-6609
PL-0461-22-6610
PL-0461-22-6616
PL-0461-22-6620
PL-0210-22-8005R
PL-0210-22-8010
szpak
szpak
niebieska
szpak
(rezerwowy)
szpak
flaga Polska 5 + 1
14. SPARTANIE PL-0319-22-5709
PL-0319-22-5714
PL-0319-22-5717
PL-0319-22-5736
PL-0319-22-5757
PL-0319-22-5762R
niebieska
nieb.nakr.pstra
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
15. Popowska Monika  PL-014-22-2002
PL-014-22-2003
PL-014-22-2006
PL-014-22-2008
PL-014-22-2018
PL-014-22-2050R
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
czerwona
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
16. Jagiełło Anna & Ola  PL-0473-22-1163R
PL-0473-22-1164
PL-0473-22-1167
PL-0473-22-1169
PL-0473-22-1170
PL-0473-22-1173
(rezerwowy)
nieb.nakr.
szpak
nieb.nakr.pstra
niebieska
szpak
flaga Polska 5 + 1
17. Raimund Ganswindt DV-04422-22-351
DV-04422-22-353
DV-04422-22-365
DV-04422-22-369
DV-04422-22-374
DV-04422-22-377R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Niemcy 5 + 1
18. Bieniek Family S-99-22-2723
S-99-22-2742
S-99-22-2755
S-99-22-2767
S-99-22-2782
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Szwecja 5 + 1
19. Cybulski Marek PL-0435-22-10025
PL-0435-22-10028R
PL-0435-22-10047
PL-0435-22-10062
PL-0435-22-10068
PL-0435-22-10077
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
czerwona
flaga Polska 5 + 1
20. Sobociński Zdzisław PL-0275-22-7211
PL-0275-22-7226
PL-0275-22-7227
PL-0275-22-7232
PL-0275-22-7233R
PL-0275-22-7244
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
21. Rynkowski Dariusz PL-0405-22-206R
PL-0405-22-1002
PL-0405-22-1003
PL-0405-22-1004
PL-0405-22-1008
PL-0405-22-1012
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
niebieska
płowa
ciem.nakr.
flaga Polska 5 + 1
22. Rynkowska Marzena  PL-0405-22-249R
PL-0405-22-1014
PL-0405-22-1021
PL-0405-22-1022
PL-0405-22-1023
PL-0405-22-1024
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
23. Granica Radosław PL-0495-22-13062
PL-0495-22-13063
PL-0495-22-13064
PL-0495-22-13075R
PL-0495-22-13090
PL-0495-22-13091
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
czerw.pstra
czerw.pstra
flaga Polska 5 + 1
24. MWG Mazury "A" BE-22-2030566R
BE-22-2030574
BE-22-2030576
BE-22-2032853
BE-22-2032870
BE-22-2032880
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
25. MWG Mazury "B" BE-22-2030570
BE-22-2032811
BE-22-2032823
BE-22-2032825R
BE-22-2032833
BE-22-2032949
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
26. Mazurek Mirosław i Władysław "A" PL-0369-22-6302
PL-0369-22-6306
PL-0369-22-6310
PL-0369-22-6319
PL-0369-22-6321R
PL-0369-22-6399
nieb.nakr.
nieb.nakr.
szpak
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
27. Andrzej Mańkowski "B" PL-0405-22-17308
PL-0405-22-17312
PL-0405-22-17316
PL-0405-22-17318
szpak
nieb.pstra
niebieska
nieb.pstra
flaga Polska 4
28. ZNOWU WYGRAŁAM  PL-0280-22-16048R
PL-0280-22-16059
PL-0280-22-16062
PL-0280-22-16082
PL-0280-22-16096
PL-0280-22-16113
(rezerwowy)
ciemna
płowa
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
płowa
flaga Polska 5 + 1
29. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0432-22-964R
PL-0432-22-972
PL-0432-22-974
PL-0432-22-986
PL-0432-22-992
PL-0489-22-335
(rezerwowy)
nieb.pstra
niebieska
ciemna
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
30. Szumacher Tomasz PL-0432-22-967
PL-0432-22-968
PL-0432-22-979
PL-0432-22-980
PL-0432-22-997
PL-0432-22-998R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
31. Aficka Agata   CZ-020-22-542
CZ-020-22-543
CZ-020-22-291R
CZ-020-22-293
CZ-020-22-295
CZ-020-22-299
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
ciemna
nieb.nakr.pstra
ciemna
flaga Czechy 5 + 1
32. Rusinkowska Grażyna  PL-0245-22-300R
PL-0245-22-311
PL-0245-22-314
PL-0245-22-349
PL-0245-22-355
PL-0245-22-2609
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
33. Rusinkowski Andrzej PL-0245-22-306
PL-0245-22-309
PL-0245-22-327R
PL-0245-22-336
PL-0245-22-2620
PL-0245-22-2636
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
34. Ćwiek Tomasz PL-0405-22-1487
PL-0405-22-1488R
PL-0405-22-1491
PL-0405-22-1492
PL-0405-22-1494
PL-0405-22-1500
nieb.pstra
(rezerwowy)
nieb.nakr.
płowa
nieb.nakr.
płowa
flaga Polska 5 + 1
35. Ćwiek Joanna  PL-0405-22-1481
PL-0405-22-1484
PL-0405-22-1499
PL-0405-22-2501
PL-0405-22-2503
PL-0405-22-2504R
biała
szpak
płowa
płowa
czarna pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
36. Wiergowska Alina "A"  PL-0245-22-847
PL-0245-22-854
PL-0245-22-887
PL-0245-22-892R
PL-0245-22-900
PL-0245-22-819
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
37. Kałuża Tomasz PL-0498-22-10207
PL-0498-22-10208
PL-0498-22-10211
PL-0498-22-10212
PL-0498-22-10215
PL-0498-22-10216R
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
38. Kałuża Wiktoria  PL-0498-22-10201
PL-0498-22-10202
PL-0498-22-10210
PL-0498-22-10217
PL-0498-22-10245
PL-0498-22-10271R
niebieska
niebieska
nieb.pstra
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
39. Kałuża Joanna  PL-0498-22-10203
PL-0498-22-10204
PL-0498-22-10214
PL-0498-22-10218
PL-0498-22-10247R
PL-0498-22-10248
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
40. Baranowscy P.R.Team"B" PL-03-22-2236
PL-03-22-2242
PL-03-22-2250
PL-03-22-2258
PL-03-22-2272R
PL-03-22-2273
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
ciemna
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
41. Baranowscy P.R.Team"A" PL-03-22-2041
PL-03-22-2102
PL-03-22-2116
PL-03-22-2120
PL-03-22-2148R
PL-03-22-2149
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
42. Miętkiewska Maria  PL-075-22-5722
PL-075-22-5723
PL-075-22-5726
PL-075-22-5727
PL-075-22-5728
PL-075-22-5729R
ciemna
ciemna
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
43. PIKO Piotr Kowalewski PL-016-22-3146
PL-016-22-3162
PL-016-22-3174
PL-016-22-3189
PL-016-22-3196
PL-016-22-3069R
nieb.nakr.
niebieska
ciem.pstra.
nieb.nakr.pstra
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
44. PIKO Wiesława Kowalewska  PL-016-22-3012R
PL-016-22-3148
PL-016-22-3151
PL-016-22-3165
PL-016-22-3199
PL-016-22-3068
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
45. Dr. Budzianowska Krystyna  PL-0461-22-6608
PL-0461-22-6618
PL-0461-22-6619
PL-0210-22-8004R
PL-0210-22-8020
PL-0210-22-8024
czerwona
płowa
czerwona
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
46. Bojar Ewa Graczyk  PL-0245-22-1502R
PL-0245-22-1509
PL-0245-22-1529
PL-0245-22-1531
PL-0245-22-1593
PL-0245-22-1595
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
płowa
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
47. Warda Elżbieta  PL-0211-22-909
PL-0211-22-928
PL-0211-22-930
PL-0211-22-940
PL-0211-22-955
PL-0211-22-1035R
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
48. Warda Mirosław PL-0211-22-916
PL-0211-22-929
PL-0211-22-957
PL-0211-22-959
PL-0211-22-1024R
PL-0211-22-1027
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
49. Olkowski Jan PL-0280-22-16115
PL-0321-22-7813
PL-0321-22-7816R
PL-0321-22-7830
PL-0321-22-7832
PL-0321-22-7833
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
ciemna
niebieska
flaga Polska 5 + 1
50. Gotowiec Rafał - Tarach Maciej i Antoni PL-0368-22-661
PL-0368-22-664
PL-0368-22-666R
PL-0368-22-678
PL-0368-22-745
PL-0368-22-748
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
szpak
czerwona
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
51. Marciniak Wioletta  PL-0435-22-10424
PL-0435-22-10447
PL-0435-22-10455
PL-0435-22-10553R
PL-0435-22-10564
PL-0435-22-10461
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.pstra
(rezerwowy)
płowa
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
52. Marciniak Marcin PL-0435-22-10547R
PL-0435-22-10550
PL-0435-22-10559
PL-0435-22-10562
PL-0435-22-10567
PL-0435-22-10579
(rezerwowy)
ciem.pstra.
nieb.nakr.
płowa
nieb.nakr.
ciemna
flaga Polska 5 + 1
53. Musiał Krzysztof PL-075-22-6012
PL-075-22-6017
PL-075-22-6024
PL-075-22-6029
PL-075-22-6035R
PL-075-22-6077
niebieska
szali
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
54. Koledzy Kolonia"A" PL-0246-22-155
PL-0246-22-174
PL-0246-22-181
PL-0246-22-184
PL-0246-22-193R
PL-0246-22-195
ciemna
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
55. Woźniak T. - Tybuś L. PL-060-22-907
PL-060-22-937
PL-060-22-938
PL-060-22-6603
PL-060-22-6604
PL-060-22-924R
nieb.pstra
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
56. Konieczna Ewelina "A"  PL-0313-22-3528
PL-0313-22-3539
PL-0313-22-3556
PL-0313-22-3561
PL-0313-22-3583
PL-0313-22-3595R
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
57. Konieczna Ewelina "B"  PL-0313-22-3615
PL-0313-22-3624
PL-0313-22-3647R
PL-0313-22-3648
PL-0313-22-3651
PL-0313-22-3709
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
58. Konieczny Leszek "A" PL-0313-22-3559
PL-0313-22-3569
PL-0313-22-3597R
PL-0313-22-3605
PL-0313-22-3621
PL-0313-22-3692
nieb.pstra
czerwona
(rezerwowy)
płowa
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
59. Konieczny Leszek "B" PL-0313-22-3607
PL-0313-22-3626
PL-0313-22-3635
PL-0313-22-3641R
PL-0313-22-3654
PL-0313-22-3712
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
60. JM TEAM  PL-0182-22-11581
PL-0182-22-11582
PL-0182-22-11586R
PL-0182-22-11598
PL-0350-22-9892
PL-0182-22-11545
szpak
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
61. Mariusz Rospłoch"B" NL-22-8562041
NL-22-8562044
NL-22-8562049
NL-22-8562053
NL-22-8562059
nieb.pstra
nieb.pstra
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
flaga Holandia 3
62. Opolka Waldemar DV-09793-22-1200
PL-0246-22-1865
PL-0246-22-1866R
PL-0246-22-1868
PL-0466-22-11123
PL-0466-22-11125
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
czerwona
flaga Polska 5 + 1
63. Ośko Paula  PL-0452-22-4904
PL-0473-22-28
PL-0473-22-46
PL-0473-22-56
PL-0473-22-57
PL-0473-22-88R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
64. Tarasiuk Jerzy  PL-0385-22-1502
PL-0385-22-1506
PL-0385-22-1525
PL-0385-22-1557
PL-0385-22-1561R
PL-0385-22-1567
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
65. Krajewski & Henriksen PL-0246-22-8134
DAN-222-22-0755
DAN-222-22-0756
DAN-222-22-0757
DAN-222-22-0758
DAN-222-22-0760R
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
66. Krajewska Anna & Samsel Małgorzata  PL-0246-22-8101
PL-0246-22-8108
PL-0246-22-8112
PL-0246-22-8115R
PL-0246-22-8119
PL-0246-22-8130
nieb.nakr.pstra
niebieska
nieb.pstra
(rezerwowy)
nieb.pstra
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
67. Dla KRZYSIA PL-0246-22-8111
PL-0246-22-8113
PL-0246-22-8114
PL-0246-22-8118R
PL-0246-22-8120
PL-0246-22-8140
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
68. Mironiuk Malwina  PL-0385-22-9021
PL-0385-22-9031
PL-0385-22-9061
PL-0385-22-9062
PL-0385-22-9070
ciem.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
płowa
flaga Polska 5 + 1
69. Janusz PL-0385-22-864
PL-0385-22-865
PL-0385-22-866
PL-0385-22-872
PL-0385-22-879
PL-0385-22-880R
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
płowa
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
70. Tomaszewski Roman PL-0435-22-10205
PL-0435-22-10223
PL-0435-22-10234R
PL-0435-22-10239
PL-0435-22-10242
PL-0435-22-10310
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
nieb.nakr.pstra
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
71. Ostapiuk Sara  PL-0302-22-3343
PL-0302-22-3354
PL-0302-22-3367
PL-0302-22-3383
PL-0302-22-3385R
PL-0302-22-3392
nieb.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
72. Team Ofiera PL-0259-22-10103
PL-0259-22-10110
PL-0259-22-10115
PL-0259-22-10188
PL-0259-22-10190
PL-0259-22-10124R
czerwona
szpak
nieb.nakr.
niebieska
szpak
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
73. Cichociemna  PL-0246-22-2394
PL-0246-22-2397
PL-0246-22-2422R
PL-0246-22-2427
PL-0246-22-2432
PL-0246-22-2436
nieb.nakr.pstra
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
czerwona
niebieska
flaga Polska 5 + 1
74. Łój Krzysztof "A" PL-0436-22-8928
PL-0436-22-8936
PL-0436-22-8938
PL-0436-22-8937
PL-0436-22-8621
PL-0436-22-8659R
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
75. Łój Krzysztof "B" PL-0436-22-8941
PL-0436-22-8942
PL-0436-22-8943
PL-0436-22-8944
PL-0436-22-8622
PL-0436-22-8642R
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
nieb.nakr.pstra
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
76. PPM TEAM PL-0245-22-9342
PL-0245-22-9863
PL-0245-22-9864
PL-0245-22-9865
PL-0245-22-9877R
PL-0245-22-9349
niebieska
nieb.nakr.
ciemna
nieb.nakr.
(rezerwowy)
ciemna
flaga Polska 5 + 1
77. Wyrzykowski Paweł & Dariusz PL-0241-22-30
PL-0241-22-31R
PL-0241-22-32
PL-0241-22-33
PL-0241-22-44
PL-0241-22-45
czerwona
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
78. Cichociemni PL-0246-22-2391
PL-0246-22-2403
PL-0246-22-2409
PL-0246-22-2416R
PL-0246-22-2420
PL-0246-22-2424
ciemna
ciemna
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
79. Damrat Joanna  PL-060-22-7603
PL-060-22-7604
PL-060-22-7605
PL-060-22-7606R
PL-060-22-7607
PL-060-22-7609
niebieska
niebieska
nieb.pstra
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
80. Nowak-Biernat PL-0467-22-2101
PL-0467-22-2102
PL-0467-22-2105
PL-0467-22-2106
PL-0467-22-2114
PL-0467-22-2115R
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
81. Bocheńczak Jan PL-0236-22-4225
PL-0236-22-5073
PL-0236-22-5104
PL-0236-22-5135
PL-0236-22-5196R
PL-0236-22-5198
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.pstra
niebieska
(rezerwowy)
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
82. Bocheńczak Kinga  PL-0236-22-5114
PL-0236-22-5118R
PL-0236-22-5121
PL-0236-22-5125
PL-0236-22-5183
PL-0236-22-5199
nieb.nakr.
(rezerwowy)
ciemna
niebieska
niebieska
ciemna
flaga Polska 5 + 1
83. Łój Ewa  PL-0436-22-8912
PL-0436-22-8915
PL-0436-22-8917
PL-0436-22-8926R
PL-0436-22-8927
PL-0436-22-8976
szpak
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
84. Frąckowiak Artur PL-0362-22-7307
PL-0362-22-7315
PL-0362-22-7323
PL-0362-22-7327
PL-0362-22-7329
PL-0362-22-7345R
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
ciem.pstra.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
85. Frąckowiak Agnieszka  PL-0362-22-7302
PL-0362-22-7312R
PL-0362-22-7318
PL-0362-22-7343
PL-0362-22-7349
PL-0362-22-7363
nieb.nakr.
(rezerwowy)
szpak
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
86. Ośko Hubert PL-0452-22-4901
PL-0473-22-30
PL-0473-22-37
PL-0473-22-41
PL-0473-22-55R
PL-0473-22-90
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
87. Wiergowska Alina "B"  PL-0245-22-852
PL-0245-22-870
PL-0245-22-883
PL-0245-22-896
PL-0245-22-898
PL-0245-22-816R
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
88. Walczak Dawid PL-0352-22-7150
niebieska
flaga Polska 1
89. Słomski Krzysztof PL-0319-22-5766R
PL-0326-22-8225
PL-0326-22-8228
PL-0326-22-8262
PL-0326-22-8266
PL-0326-22-8269
(rezerwowy)
płowa
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
90. TEAM KOGUT CIESIELSKI PL-0499-22-16640
PL-0499-22-18106
PL-0499-22-18108
PL-0499-22-18110R
PL-0499-22-18177
PL-0499-22-16660
czerwona
niebieska
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
91. PIORUN PL-055-22-601
PL-055-22-602
PL-055-22-604R
PL-055-22-605
PL-055-22-606
PL-055-22-608
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
ciemna
nieb.pstra
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
92. Steciuk Stanisław PL-0391-22-6153
PL-0391-22-6158
PL-0391-22-6159
PL-0391-22-6166R
PL-0391-22-6169
PL-0391-22-6180
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
93. Działak E. & J. PL-0498-22-5710R
PL-0498-22-5712
PL-0498-22-5724
PL-0498-22-5728
PL-0498-22-5739
PL-0498-22-5741
(rezerwowy)
nieb.pstra
niebieska
nieb.pstra
nieb.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
94. Sulewski Albert PL-013-22-1130
PL-013-22-1147
PL-013-22-1150
PL-013-22-1152R
PL-013-22-1154
PL-013-22-1155
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
95. Kaptur Dariusz PL-057-22-4004
PL-057-22-4005
PL-057-22-4009
PL-057-22-4014
PL-057-22-4016
PL-057-22-4015R
inna
inna
inna
inna
inna
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
96. Gruby Żuławiak PL-063-22-426
PL-063-22-427R
PL-063-22-436
PL-063-22-439
PL-063-22-441
PL-063-22-442
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
97. Svoboda Jiri CZ-020-22-303
CZ-020-22-304
CZ-020-22-317
CZ-020-22-318R
CZ-020-22-320
CZ-020-22-417
niebieska
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
nieb.pstra
nieb.nakr.
flaga Czechy 5 + 1
98. BiTurbo Team II PL-0245-22-1002
PL-0245-22-1006
PL-0245-22-1010
PL-0245-22-1014
PL-0245-22-1016
PL-0245-22-1022R
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
99. BITURBO Team PL-0442-22-1016
PL-0442-22-1135
PL-0442-22-1160
PL-0442-22-1168
PL-0442-22-1183R
PL-0442-22-1088
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
100. Tarasiuk Jerzy Szpaki PL-0385-22-1529
PL-0385-22-1530
PL-0385-22-1533
PL-0385-22-1534
PL-0385-22-1546
PL-0385-22-1559R
szpak
szpak
szpak
szpak
szpak
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
101. Michael8774 GB-C-22-59444
GB-C-22-59448
GB-C-22-59449
GB-C-22-59451R
GB-C-22-59452
GB-C-22-59446
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
flaga W. Brytania 5 + 1
102. Sołtysiak Zbigniew PL-0271-22-7040
PL-0271-22-7045
PL-0271-22-7056
PL-0271-22-7065R
PL-0271-22-7078
PL-0271-22-7087
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
103. Pawlak Krystyna  PL-0381-22-3306
PL-0381-22-3309
PL-0381-22-3317
PL-0381-22-3319
PL-0381-22-3387
PL-0381-22-3389R
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
czerwona
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
104. A nuż widelec PL-098-22-4941
PL-098-22-4942
PL-098-22-4951R
PL-098-22-4952
PL-098-22-4953
PL-098-22-4958
niebieska
płowa
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
czerwona
flaga Polska 5 + 1
105. ORŁY PL-0239-22-10273R
PL-0239-22-10277
PL-0239-22-10287
PL-0239-22-10291
PL-0245-22-5592
PL-0245-22-5594
(rezerwowy)
nieb.nakr.pstra
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
106. Kłusiński & Chmielewski PL-0281-22-17132
PL-0281-22-17135
PL-0281-22-17143R
PL-0281-22-17165
PL-0281-22-17166
PL-0281-22-17170
ciemna
szpak
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
107. Drużyna Mazowsze PL-0214-22-18304
PL-0214-22-18311R
PL-0214-22-18316
PL-0214-22-18320
PL-0214-22-18327
PL-0214-22-18338
niebieska
(rezerwowy)
płowa
płowa
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
108. Gracjana Sychowska  PL-076-22-8369R
PL-076-22-8411
PL-076-22-8414
PL-076-22-8420
PL-076-22-8445
PL-076-22-8449
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.pstra
płowa
nieb.pstra
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
109. Weronika Rusinek  PL-0357-22-1707
PL-0357-22-1735
PL-0357-22-1741
PL-0357-22-1743
PL-0357-22-1750
PL-0357-22-1752R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
szpak
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
110. Rusinek Olgierd PL-0357-22-1708
PL-0357-22-1711
PL-0357-22-1716R
PL-0357-22-1734
PL-0357-22-1736
PL-0357-22-1742
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
111. Paweł Fliszkiewicz PL-016-22-4801
PL-016-22-4802
PL-016-22-4803
PL-016-22-4805
PL-016-22-4807R
PL-016-22-4809
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
szpak
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
112. Sabała Dariusz PL-0102-22-4320
PL-0102-22-4223
PL-0102-22-4355
ciemna
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 2
113. KOT-Team PL-042-22-2037
PL-042-22-2038
PL-042-22-2039
PL-042-22-2045
PL-042-22-2047R
PL-042-22-2062
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
114. Team M.Ż.K. WARKA PL-0210-22-10003
PL-0210-22-10004
PL-0210-22-8012
PL-0210-22-8013R
PL-0210-22-8015
PL-0210-22-8017
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
115. Szubert - Florczak PL-097-22-5582R
PL-097-22-5585
PL-097-22-5594
PL-097-22-6341
PL-097-22-6351
PL-097-22-6934
(rezerwowy)
płowa
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
116. Korczi  PL-0498-22-9881
PL-0498-22-9882R
PL-0498-22-9883
PL-0498-22-9885
PL-0498-22-9886
PL-0498-22-9889
nieb.nakr.
(rezerwowy)
czerwona
płowa
ciemna
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
117. Popławski Mieczysław PL-0441-22-403
PL-0441-22-405
PL-0441-22-407
PL-0441-22-412
PL-0441-22-420
PL-0441-22-423R
niebieska
czarna
niebieska
płowa
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
118. Maja Jankowska  PL-0193-22-7251
PL-0193-22-7253
PL-0193-22-7256
PL-0193-22-7259
PL-0193-22-7263
PL-0193-22-7266R
niebieska
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
119. Aneta Jankowska  PL-0193-22-7114
PL-0193-22-7124R
PL-0193-22-7189
PL-0193-22-7199
PL-0193-22-7252
PL-0193-22-7260
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
płowa
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
120. Tomasz Czupryniak PL-0459-22-1916R
PL-082-22-6251
PL-082-22-6256
PL-082-22-6267
PL-082-22-6276
PL-082-22-6281
(rezerwowy)
nieb.nakr.
płowa
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
szpak
flaga Polska 5 + 1
121. Dariusz Lipka-Bartosik PL-03-22-507
PL-03-22-509R
PL-03-22-514
PL-03-22-533
PL-03-22-534
PL-03-22-539
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
122. MARYSIENKA  PL-014-22-2012
PL-014-22-2024R
PL-014-22-2025
PL-014-22-2027
PL-014-22-2028
PL-014-22-2030
biała
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.pstra
biała
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
123. Kowal-Morel Team PL-0493-22-13307
PL-0493-22-13322
PL-0493-22-13403
PL-0493-22-13450
PL-0493-22-13454R
PL-0493-22-13460
nieb.nakr.pstra
niebieska
czerwona
niebieska
(rezerwowy)
inna
flaga Polska 5 + 1
124. Ewa Szczech  PL-013-22-15915
PL-013-22-15916
PL-013-22-15917
PL-013-22-15918
PL-013-22-15935R
PL-013-22-15950
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
125. Gajewska G.& Kownacka M.  PL-013-22-12901
PL-013-22-12902
PL-013-22-12925R
PL-013-22-12950
PL-013-22-12962
PL-013-22-12980
czerwona
czerwona
(rezerwowy)
nieb.pstra
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
126. Sławomir Marcin Gleba PL-014-22-8904
PL-014-22-8906
PL-014-22-8907
PL-014-22-8908
PL-014-22-8922R
PL-0346-22-6842
czerwona
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
127. Konarska Grażyna  PL-0210-22-10007
PL-0210-22-10009
PL-0210-22-10013
PL-0210-22-10015
niebieska
niebieska
ciemna
szpak
flaga Polska 4
128. Drużyna Mazowsze K  PL-0444-22-16802
PL-0444-22-16803
PL-0444-22-16804
PL-0444-22-16810
PL-0444-22-16815R
PL-0444-22-16822
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
niebieska
nieb.pstra
(rezerwowy)
ciem.pstra.
flaga Polska 5 + 1
129. Rafał Chmielewski PL-0466-22-8903
PL-0466-22-8911R
PL-0466-22-8932
PL-0466-22-8934
PL-0466-22-8935
PL-0466-22-8945
płowa
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
130. Mariusz Rospłoch"A" NL-22-8562006
NL-22-8562028
NL-22-8562031
NL-22-8562032
NL-22-8562080
ciemna
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
czerw.pstra
flaga Holandia 5 + 1
131. Dla Kuby PL-0466-22-9460
PL-0466-22-9481
PL-0466-22-9485
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 3
132. Andrzej Mańkowski "A" PL-042-22-4445
PL-042-22-4447
PL-042-22-4448
PL-042-22-4451
PL-042-22-4460
PL-042-22-4461R
niebieska
czerwona
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
133. Łopata Jolanta  PL-0498-22-5901R
PL-0498-22-5942
PL-0498-22-5946
PL-0498-22-5948
PL-0498-22-5951
PL-0498-22-5858
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
czerw.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
134. Piskorska Magdalena  PL-035-22-8804R
PL-035-22-8810
PL-035-22-8813
PL-035-22-8815
PL-035-22-8864
PL-035-22-8887
(rezerwowy)
nieb.nakr.
czerwona
niebieska
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
135. Kosiorowska Izabela  PL-0499-22-16708
PL-0499-22-16754
PL-0499-22-16785
PL-0499-22-16788
PL-0499-22-16836
PL-0499-22-16855R
nieb.nakr.pstra
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
136. Ewa MAMA  PL-0466-22-9451
PL-0466-22-9454
PL-0466-22-9456
PL-0466-22-9462R
PL-0466-22-9468
PL-0466-22-9470
czerwona
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
137. Cezary Hałat PL-0321-22-3253
PL-0321-22-3258
PL-0321-22-3259
PL-0321-22-3276
PL-0321-22-3278R
PL-0321-22-3306
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
nieb.pstra
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
138. Marks Marysia  PL-0435-22-111
PL-0435-22-117
PL-0435-22-126
PL-0435-22-131
PL-0435-22-137
PL-0435-22-140R
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
139. Jasiński Rafał PL-0321-22-1727
PL-0321-22-1728
PL-0321-22-1730
PL-0321-22-1733
PL-0321-22-1736R
PL-0321-22-1757
nieb.nakr.
niebieska
nieb.pstra
szpak
(rezerwowy)
szpak
flaga Polska 5 + 1
140. Böke Jürgen DV-0885-22-507
DV-0885-22-516
DV-0885-22-517
DV-0885-22-518
DV-0885-22-522
DV-0885-22-523R
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Niemcy 5 + 1
141. Jurkowska Natalia  PL-0327-22-901R
PL-0327-22-905
PL-0327-22-909
PL-0327-22-923
PL-0327-22-929
PL-0327-22-939
(rezerwowy)
niebieska
płowa
niebieska
niebieska
ciemna
flaga Polska 5 + 1
142. Młot Agata  PL-0418-22-7345
PL-0418-22-7347
PL-0418-22-7349
PL-0418-22-7350
PL-0418-22-7355R
PL-0418-22-7358
nieb.nakr.pstra
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
143. Ryszard Pawelec PL-0103-22-1818
PL-0103-22-1832
ciem.nakr.
niebieska
flaga Polska 2
144. Mieczysława Pawelec  PL-0103-22-1810
PL-0103-22-1825
nieb.nakr.pstra
niebieska
flaga Polska 2
145. Wyrzykowski & Lewandowski PL-0241-22-37
nieb.nakr.
flaga Polska 1
146. Team Chmielewski & Dziadoń PL-0466-22-8751
PL-0466-22-8756
PL-0466-22-8796
PL-0315-22-1342
PL-0315-22-1346R
PL-0315-22-1365
niebieska
nieb.nakr.
płowa
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
147. AS Gołąb Rećko Zuzanna  PL-0484-22-4401R
PL-0484-22-4443
PL-0484-22-4452
PL-0484-22-4460
PL-0484-22-4411
PL-0484-22-4484
(rezerwowy)
nieb.nakr.pstra
niebieska
nieb.pstra
niebieska
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
148. AS Gołąb Rećko Beata  PL-0484-22-4404
PL-0484-22-4405
PL-0484-22-4442
PL-0484-22-4447R
PL-0484-22-4448
PL-0484-22-4457
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.pstra
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
149. Świtała Jan PL-0482-22-3841R
PL-0482-22-3842
PL-0482-22-3844
PL-0482-22-3845
PL-0482-22-3849
PL-0482-22-3851
(rezerwowy)
nieb.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
150. Chudy & Łysy PL-0350-22-11309
PL-0350-22-11310
PL-0350-22-11311
PL-0350-22-11313R
PL-0350-22-11316
PL-0350-22-11320
nieb.nakr.
czerwona
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
151. Barbara Młynarczyk  PL-0224-22-17001
PL-0224-22-17009
PL-0224-22-17015
PL-0224-22-17027R
PL-0224-22-17029
PL-0224-22-17031
niebieska
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
płowa
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
152. P.G. Chorąży PL-0206-22-7025
PL-0206-22-7027
PL-0206-22-7029R
PL-0206-22-7036
PL-0206-22-7037
PL-0206-22-7039
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
ciem.pstra.
nieb.nakr.
ciemna
flaga Polska 5 + 1
153. Najmłodsza Gośka  PL-0346-22-6828
PL-0346-22-6883
PL-0346-22-6810
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 3
154. Osowska Joanna  PL-0245-22-4452
PL-0245-22-4453
PL-0245-22-4458R
PL-0245-22-4463
PL-0245-22-4464
PL-0245-22-4486
niebieska
czerw.pstra
(rezerwowy)
szpak
czerwona
szpak
flaga Polska 5 + 1
155. Mocarski Tadeusz & Witold PL-0384-22-12024
PL-0384-22-12036
PL-0384-22-12062
PL-0384-22-12071
PL-0384-22-12115
PL-0384-22-12124R
niebieska
niebieska
czerwona
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
156. Młot Wiesław PL-0418-22-7335
PL-0418-22-7339
PL-0418-22-7360
PL-0418-22-7368
PL-0418-22-7374R
PL-0418-22-7378
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
157. Jurkowski Michał PL-0327-22-918
PL-0327-22-938R
PL-0327-22-941
PL-0327-22-948
PL-0327-22-951
PL-0327-22-962
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
158. Natalia Kocięcka  PL-042-22-323
PL-042-22-327
PL-042-22-329
PL-042-22-337
PL-042-22-385R
PL-042-22-387
niebieska
niebieska
czerwona
czerwona
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
159. Team KOMOROWO PL-0244-22-11967
PL-0244-22-11969
PL-0244-22-11972
PL-0244-22-4901R
PL-0244-22-11999
PL-0244-22-12000
niebieska
ciemna
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
160. Anna & Joanna  PL-042-22-1018
PL-042-22-1029
PL-042-22-1031
PL-042-22-1034
PL-042-22-1036
PL-042-22-19R
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
161. Cichocki D & Przybylski A PL-0187-22-103
PL-0187-22-106
PL-0187-22-125
PL-0187-22-517
PL-0187-22-550R
PL-0187-22-556
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
ciemna
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
162. Team Nowa Wieś PL-0239-22-25081
PL-0239-22-25082
PL-0239-22-25083
PL-0239-22-25084
PL-0239-22-25086R
PL-0239-22-25100
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
163. Karol Grądzki PL-0244-22-3360R
PL-0244-22-3361
PL-0244-22-3365
PL-0244-22-3366
PL-0244-22-3378
PL-0244-22-3379
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
164. Krystyna "A"  PL-0442-22-6196
PL-0442-22-6530
PL-0442-22-6538
PL-0442-22-6542
PL-0442-22-6562
PL-0442-22-6582R
nieb.nakr.
płowa
niebieska
nieb.nakr.
płowa
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
165. Krystyna "B"  PL-0442-22-6523
PL-0442-22-6529
PL-0442-22-6557
PL-0442-22-6563
PL-0442-22-6564R
PL-0442-22-6576
niebieska
płowa
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
166. Pstre i szpaki PL-0244-22-1726
PL-0244-22-1749
PL-0244-22-1751R
PL-0244-22-1752
PL-0244-22-1757
PL-0244-22-1753
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
szpak
nieb.pstra
szpak
flaga Polska 5 + 1
167. RAFITA Team PL-0385-22-815
PL-0385-22-826
PL-0385-22-828
PL-0385-22-831R
PL-0385-22-836
PL-0385-22-834
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
168. Kowalska Małgorzata"B"  PL-0280-22-2402
PL-0280-22-2404
PL-0280-22-2405
PL-0280-22-2411
PL-0280-22-2418
PL-0280-22-2420R
płowa
płowa
czerwona
ciemna
płowa
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
169. BOJARSEN & TO-MA PL-0245-22-1501
PL-0245-22-1512
PL-0245-22-1532
PL-0245-22-1575R
PL-0245-22-1588
PL-0245-22-1594
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
płowa
flaga Polska 5 + 1
170. Bartek PL-0243-22-1125
PL-042-22-1583
PL-042-22-1587
PL-042-22-1775
PL-042-22-1784R
PL-042-22-1697
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
171. Ewa Tomaszewska  PL-0435-22-10224
PL-0435-22-10238
PL-0435-22-10260
PL-0435-22-10261
PL-0435-22-10307R
PL-0435-22-10309
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
172. Mendrycki Wiktor PL-012-22-93
PL-012-22-94
PL-012-22-11740
niebieska
czerwona
niebieska
flaga Polska 3
173. Drzazga Jerzy PL-0315-22-2507
PL-0315-22-2513
PL-0315-22-2516
PL-0315-22-2621
PL-0315-22-2630
PL-0315-22-2554R
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
174. Team Laskowa  PL-0447-22-7416
PL-0447-22-8232
PL-0447-22-7427R
PL-0447-22-8284
PL-0447-22-8285
PL-0447-22-8225
nieb.nakr.
nieb.pstra
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
175. Gimnazjaliści Gołdap PL-0383-22-5523
PL-0383-22-5561
PL-0383-22-5591
PL-016-22-10666
PL-016-22-10672
PL-016-22-9581R
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
176. Rudnik Stanisław PL-0315-22-1025
PL-0315-22-1027
PL-0315-22-1028
PL-0315-22-1030
PL-0315-22-1032
PL-0315-22-1034R
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
177. Silice Team PL-0239-22-9104
PL-0239-22-9107
PL-0239-22-9116
PL-0239-22-9141R
PL-0239-22-9208
PL-0239-22-9210
nieb.pstra
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
178. Arek Adam Team PL-0281-22-7779R
PL-0281-22-7782
PL-0281-22-7785
PL-0281-22-7788
PL-0281-22-7792
PL-0281-22-7793
(rezerwowy)
nieb.pstra
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
179. Team Mazowsze PL-0466-22-925
PL-0466-22-928
PL-0466-22-931R
PL-0466-22-3301
PL-0466-22-3322
PL-0466-22-3339
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
180. Marlena & S.B.Grochalska  PL-0245-22-8403
PL-0245-22-8409R
PL-0245-22-8415
PL-0245-22-8417
PL-0245-22-8422
PL-0245-22-8401
nieb.pstra
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
181. Mirosław Osowski PL-0245-22-4405
PL-0245-22-4406R
PL-0245-22-4407
PL-0245-22-4408
PL-0245-22-4410
PL-0245-22-4419
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
182. Waldbas PL-0383-22-6709
PL-0383-22-6711
PL-0383-22-6712
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
niebieska
flaga Polska 3
183. Urszula Iwańska  PL-0243-22-7416
PL-0243-22-7417
PL-0243-22-7419
PL-0243-22-7423
PL-0243-22-7424
PL-0243-22-7444R
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
184. Ela  PL-013-22-17624R
PL-013-22-17635
PL-013-22-17636
PL-013-22-17644
PL-013-22-17681
PL-013-22-17690
(rezerwowy)
czerwona
czerwona
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
185. Elżbieta Szajewska  PL-05-22-2885
PL-05-22-2887
PL-05-22-2893
PL-05-22-2501
PL-05-22-2504
PL-05-22-2531R
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
płowa
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
186. Sandra & Katja  DV-04422-22-352
DV-04422-22-354
DV-04422-22-366
DV-04422-22-370
DV-04422-22-375
DV-04422-22-378R
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Niemcy 5 + 1
187. Mazurek Mirosław i Władysław "B" PL-0369-22-6325
PL-0369-22-6326
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 2
188. Aleksandra  PL-0245-22-2604R
PL-0245-22-2606
PL-0245-22-2613
PL-0245-22-2617
PL-0245-22-2622
PL-0245-22-2635
(rezerwowy)
nieb.nakr.
szali
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
189. Michał236 PL-0344-22-5692
PL-0344-22-5696
PL-0344-22-5805R
PL-0344-22-5868
PL-0344-22-15281
PL-0344-22-15294
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
190. Walecki Mariusz PL-0452-22-4903
nieb.nakr.
flaga Polska 1
191. Dawid Rzadkowski PL-0308-22-6509
PL-0308-22-6511
PL-0308-22-6512
PL-0308-22-6514
PL-0308-22-6517
PL-0308-22-6519R
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
192. Miś PL-0473-22-1162R
PL-0473-22-1165
PL-0473-22-1166
PL-0473-22-1175
PL-0473-22-1177
PL-0473-22-1154
(rezerwowy)
szpak
czerwona
szpak
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
193. J.T.Ćwiek PL-0405-22-2505
PL-0405-22-2520
nieb.pstra
czerwona
flaga Polska 2
194. Koledzy Kolonia "B" PL-0246-22-244
PL-0246-22-247
PL-0246-22-335
PL-0246-22-337
PL-0246-22-339
PL-0246-22-5688R
szpak
niebieska
niebieska
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
Łącznie dost.
931 + 179
931 + 179 rezerwowych