Spis Gołębi
I edycja, 2018

Lp. Imię i nazwisko (nazwa) Nr obr. krajowej Barwa Kraj Ilość
1. Team Ostróda PL-0432-18-2239
PL-0432-18-2236
PL-0432-18-2240
PL-0246-18-9432
PL-0153-18-2182
PL-0153-18-2166
nieb.nakr.
ciemna
nieb.nakr.
nieb.nakr.
ciemna
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
2. Champion14314 PL-0245-18-7104
PL-0245-18-7101
PL-0245-18-7102
PL-0245-18-7103
PL-0245-18-7109
PL-0245-18-6099
szpak
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
3. Bebłowski-Dzięgielewski PL-0239-18-5510
PL-0239-18-5513
PL-0239-18-5519
PL-0239-18-5526
PL-0239-18-5540
PL-0239-18-5541
nieb.nakr.
czarna
czarna
czarna
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
4. Ryszard Piwowarski PL-0243-18-401
PL-0243-18-402
PL-0243-18-417
PL-0243-18-3371
PL-0243-18-423
PL-0243-18-422
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
5. JABŁOŃSKI-TAŃSKI PL-0239-18-4255
PL-0239-18-4256
niebieska
niebieska
flaga Polska 2
6. Kocięcki Wojciech i Aron PL-042-18-17503
PL-042-18-17520
PL-042-18-17564
PL-042-18-17541
PL-042-18-17543
PL-042-18-17554
czerw.szpak
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
7. ANTEK PL-074-18-2194
PL-074-18-2177
PL-074-18-2188
PL-074-18-2190
PL-074-18-2191
PL-0361-18-8516
szpak
szpak
szpak
szpak
szpak
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
8. Kacper Sezonienko PL-0245-18-723
PL-0245-18-777
PL-0245-18-761
PL-0245-18-772
PL-0245-18-792
PL-0245-18-782
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
9. NIKULINDA PL-0245-18-1514
PL-0245-18-1502
PL-0245-18-1501
inna
inna
inna
flaga Polska 3
10. Stanisław Kijewski PL-0246-18-4521
PL-0246-18-4538
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 2
11. K - L - Ostróda PL-0245-18-3999
PL-0245-18-3998
PL-0245-18-61
PL-0245-18-71
PL-0245-18-72
PL-0245-18-62
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
12. M.Kociołek - 0245 Ostróda PL-0245-18-70
PL-0245-18-64
PL-0245-18-67
PL-0245-18-65
PL-0245-18-58
PL-0245-18-60
nieb.nakr.
niebieska
czerwona
nieb.nakr.
czerwona
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
13. Darek i Marcin Dzięgielewscy PL-0315-18-3405
PL-0315-18-3420
niebieska
niebieska
flaga Polska 2
14. Rusinkowski Andrzej PL-0245-18-417
PL-0245-18-413
PL-0245-18-379
PL-0245-18-458
PL-0245-18-436
PL-0245-18-409
inna
nieb.nakr.
niebieska
inna
inna
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
15. M. S. JAGIEŁŁO PL-0432-18-2339
PL-0432-18-2375
PL-0432-18-2373
PL-0432-18-2391
PL-0239-18-15663
PL-0239-18-15830
niebieska
płowa
niebieska
niebieska
szpak
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
16. G.W.M. PL-0245-18-770
PL-0245-18-724
PL-0245-18-760
PL-0245-18-764
PL-0245-18-780
PL-0245-18-748
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
17. Tomasz Szumacher PL-0432-18-2225
PL-0432-18-2224
PL-0432-18-2227
PL-0432-18-2221
PL-0432-18-2223
PL-0432-18-2222
niebieska
ciemna
niebieska
niebieska
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
18. PSZCZÓŁKA PL-0245-18-6502
PL-075-18-9928
PL-075-18-9932
PL-0432-18-2237
PL-075-18-9927
PL-075-18-9923
czerwona
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.pstra
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
19. Stanisław & Robert PL-0239-18-17800
PL-0244-18-10820
PL-0239-18-17665
PL-0239-18-17684
PL-0239-18-17695
PL-0244-18-10819
ciemna
czerwona
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
20. Michalina DV-02721-18-104
DV-02721-18-107
DV-02721-18-48
DV-02721-18-102
DV-02721-18-55
DV-02721-18-118
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
21. Bladosz Robert PL-0491-18-3566
PL-055-18-10040
PL-0491-18-3543
PL-055-18-10043
PL-0491-18-3544
PL-0406-18-4540
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
22. Pachla Krzysztof & Mateusz PL-0245-18-7050
PL-0245-18-7046
PL-0245-18-7043
PL-0245-18-6478
PL-0245-18-6475
PL-0245-18-6473
płowa
płowa
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
23. Karol Grądzki PL-0244-18-3831
PL-0244-18-3734
PL-0244-18-3735
PL-0244-18-3822
PL-0244-18-3713
PL-0244-18-3706
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
24. Karol Grądzki II PL-0244-18-3730
PL-0244-18-3741
PL-0244-18-3738
PL-0244-18-3772
PL-0244-18-3825
PL-0244-18-3830
płowa
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
25. Karol Grądzki III DV-06417-18-264
PL-0244-18-3873
DV-06417-18-263
DV-06417-18-259
DV-06417-18-260
PL-0244-18-3868
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
26. Ania PL-075-18-9934
PL-075-18-9925
PL-075-18-9926
PL-075-18-9933
PL-075-18-9929
PL-075-18-9930
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
płowa
czerwona
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
27. Ciarciński Włodzimierz PL-0245-18-4009
PL-0245-18-4008
niebieska
niebieska
flaga Polska 2
28. Jacek szwed PL-0245-18-7886
PL-0245-18-7840
PL-0245-18-6084
PL-0245-18-7899
PL-0245-18-7883
PL-0245-18-7898
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
29. Sławomir Wierzbicki PL-0422-18-5115
PL-0239-18-14155
PL-0239-18-14157
PL-0239-18-14158
PL-0239-18-14160
PL-0239-18-14161
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
niebieska
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
30. Krawczyk Zbigniew PL-0245-18-507
PL-0245-18-502
PL-0245-18-508
PL-0245-18-539
PL-0245-18-538
PL-0245-18-540
nieb.nakr.
ciemna
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
31. Woźniak Tadeusz PL-060-18-1587
PL-060-18-1588
PL-060-18-1446
PL-060-18-1585
PL-060-18-1527
PL-060-18-1586
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
32. Tomasz Kałuża PL-098-18-18298
PL-098-18-18297
PL-098-18-18242
PL-098-18-18253
PL-098-18-18278
PL-098-18-18294
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
ciemna
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
33. Dawid Rusinkowski PL-0245-18-404
PL-0245-18-405
PL-0245-18-490
PL-0245-18-403
PL-0245-18-374
PL-0245-18-406
czerwona
nieb.nakr.
nieb.nakr
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
34. Marek Sitarski PL-0262-18-3351
PL-0262-18-3356
PL-0262-18-3358
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 3
35. Janusz i Zbigniew Michalscy PL-0405-18-21
PL-0405-18-25
PL-0405-18-30
PL-0405-18-143
PL-0405-18-134
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
inna
czerwona
(rezerwowy)
flaga Polska 5
36. Olszyny Team PL-0246-18-2615
PL-0246-18-2621
PL-0246-18-2624
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 3
37. PPM Team PL-0240-18-9883
PL-0240-18-9892
PL-0245-18-5419
PL-0245-18-5440
PL-0245-18-5773
PL-0245-18-5772
niebieska
pstra
pstra
nieb.nakr.
pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
38. Mariusz Rutkowski PL-0246-18-1311
PL-0246-18-1320
szpak
nieb.nakr.
flaga Polska 2
39. RENIA PL-0370-18-7487
PL-074-18-2184
PL-0153-18-2197
PL-0153-18-2193
PL-0153-18-2155
PL-0153-18-2168
szpak
nieb.nakr.
nieb.pstra
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
40. SuperGolab.pl PL-0226-18-795
PL-0226-18-902
PL-0226-18-782
PL-0226-18-768
PL-0226-18-686
PL-0226-18-918
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
41. Stanisław Bąkowski PL-0243-18-605
PL-0243-18-632
PL-0243-18-634
PL-0243-18-797
PL-0243-18-641
PL-0243-18-646
nieb.nakr.
czerwona
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
42. Mateusz Wałęsa PL-0480-18-757
PL-0480-18-761
PL-0480-18-760
PL-074-18-2101
PL-0480-18-758
PL-0393-18-7955
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.nakr.
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
43. Mateusz Wałęsa II PL-0480-18-732
PL-0480-18-763
PL-0480-18-759
PL-0480-18-767
PL-0480-18-762
PL-0393-18-7967
nieb.pstra
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
44. Mirosław Osowski As SE PL-0245-18-2904
PL-0245-18-2905
PL-0245-18-2903
PL-0245-18-2902
PL-0245-18-2907
PL-0432-18-2238
niebieska
niebieska
szpak
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
45. AGATA AFICKA CZ-020-18-636
CZ-020-18-633
CZ-020-18-639
CZ-020-18-637
CZ-020-18-640
CZ-020-18-635
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Czechy 5 + 1
46. Gregor Lorkowski (Warmia) DV-04466-18-451
DV-02112-18-561
DV-04466-18-453
DV-04466-18-445
DV-04466-18-456
DV-04466-18-457
inna
inna
inna
inna
inna
(rezerwowy)
flaga Niemcy 5 + 1
47. Eugeniusz Kurcaba PL-0239-18-607
PL-0239-18-612
PL-0239-18-617
PL-0239-18-622
PL-0239-18-626
PL-0239-18-633
płowa
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
48. Wojciech Bojar PL-0245-18-3075
PL-0245-18-3076
nieb.nakr.
ciemna
flaga Polska 2
49. Cichewicz & Rećko Team Kajkowo PL-0245-18-10099
PL-0245-18-10004
PL-0245-18-10100
PL-0245-18-10001
PL-0245-18-10006
PL-0245-18-10096
nieb.pstra
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
50. Babcia Zdzisława & Monika PL-074-18-2185
PL-074-18-2174
PL-0153-18-2190
PL-074-18-2186
PL-074-18-2187
PL-074-18-2196
płowa
niebieska
ciem.nakr.
niebieska
ciem.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
51. Krzysztof Samsel PL-0246-18-9788
PL-0246-18-10487
PL-0246-18-9800
PL-0246-18-9435
PL-0246-18-9785
PL-0245-18-6083
nieb.pstra
nieb.nakr.
niebieska
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
52. Murawski & Korszun PL-0239-18-12253
PL-0239-18-12256
PL-0239-18-12281
PL-0239-18-12254
PL-0239-18-12255
PL-0239-18-12267
szpak
nieb.pstra
nieb.nakr.
płowa
płowa
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
53. Stybowski Dariusz PL-0239-18-16006
niebieska
flaga Polska 1
54. O.R.R. PLESZEW-OSTRÓW PL-0305-18-17536
PL-0305-18-17545
PL-0100-18-2391
PL-0100-18-2397
PL-0100-18-3587
PL-0100-18-3585
nieb.pstra
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
55. ANTEK II PL-0153-18-2177
PL-074-18-2114
PL-0153-18-2153
PL-0153-18-2194
PL-0153-18-2192
PL-0153-18-2152
płowa
płowa
inna
płowa
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
56. Mateusz Wałęsa III PL-0153-18-2160
PL-074-18-2108
PL-0153-18-2164
PL-0153-18-2181
PL-0153-18-2156
PL-0153-18-2161
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
ciem.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
57. Samankarde PL-0153-18-2165
PL-0153-18-2151
PL-074-18-2107
PL-0153-18-2159
PL-074-18-2106
PL-0153-18-2158
nieb.nakr.
czerwona
nieb.pstra
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
58. Samankarde II PL-0153-18-2185
PL-074-18-2104
PL-074-18-2103
PL-0153-18-2162
PL-074-18-2102
PL-0153-18-2154
niebieska
nieb.pstra
ciemna
inna
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
Łącznie
262 + 47
262 + 47 rezerwowych