Spis Gołębi
WG Warmia
VI edycja, 2023

- Drużyna żeńska
RA - Rezerwowy Aktywowany, niedający punktów drużynie
RZ - Rezerwowy Zastąpiony, dający punkty drużynie
Lp. Nazwisko i imię (nazwa) Nr obr. krajowej Barwa Kraj Ilość
1. Sławomir Wierzbicki PL-0244-23-10053
PL-0244-23-10059
PL-0244-23-10063
PL-0244-23-10068
PL-0244-23-10079RZ
PL-0244-23-10086
nieb.pstra
niebieska
nieb.pstra
płowa
(zastąpiony)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
2. Steciuk Stanisław PL-0391-23-5005
PL-0391-23-5008
PL-0391-23-5010RA
PL-0391-23-5015
PL-0391-23-5016
PL-0391-23-5026
nieb.nakr.
niebieska
(aktywowany)
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
3. Piskorska Magdalena  PL-035-23-4413
PL-035-23-4414RZ
PL-035-23-4416
PL-035-23-4417
PL-035-23-4438
PL-035-23-4439
niebieska
(zastąpiony)
ciemna
ciemna
płowa
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
4. Ośko Hubert PL-0452-23-191
PL-0452-23-192
PL-0452-23-193
PL-0452-23-194
PL-0452-23-198RZ
PL-0452-23-316
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(zastąpiony)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
5. Ania & Ola  PL-0383-23-1503RZ
PL-0383-23-1512
PL-0383-23-1515
PL-0383-23-1518
PL-0383-23-1506
PL-0383-23-1510
(zastąpiony)
niebieska
płowa
szpak
szpak
szpak
flaga Polska 5 + 1
6. Rusinkowski Andrzej "A" PL-0245-23-1002
PL-0245-23-1005
PL-0245-23-1007
PL-0245-23-1033
PL-0245-23-1055RZ
PL-0245-23-1008
szpak
nieb.nakr.
nieb.nakr.
czerwona
(zastąpiony)
czerwona
flaga Polska 5 + 1
7. Popławski Mieczysław PL-0441-23-202
PL-0441-23-204
PL-0441-23-209
PL-0441-23-218
PL-0441-23-224
PL-09-23-6165RZ
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
czarna
nieb.pstra
nieb.nakr.
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
8. Marzena Rynkowska  PL-0405-23-5004
PL-0405-23-5008
PL-0405-23-5014
PL-0405-23-5015
PL-0405-23-5028
PL-0405-23-5039RZ
płowa
niebieska
czerwona
ciem.nakr.
niebieska
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
9. Dariusz Rynkowski PL-0405-23-5030
PL-0405-23-5037
PL-0405-23-5056
PL-0405-23-5064
PL-0405-23-5076
PL-0405-23-5082RZ
niebieska
czerw.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
płowa
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
10. Osowski Dariusz PL-0245-23-9420
PL-0245-23-9449
PL-0245-23-9453
PL-0245-23-9460RA
PL-0245-23-9473
PL-0245-23-9445
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
niebieska
(aktywowany)
szpak
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
11. Jakub Brylak PL-0498-23-8908RZ
PL-0498-23-8909
PL-0498-23-8910
PL-0498-23-8911
PL-0498-23-8912
PL-0498-23-8913
(zastąpiony)
nieb.nakr.
niebieska
czerw.pstra
nieb.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
12. Paula Ośko  PL-0452-23-282
PL-0452-23-310
PL-0452-23-313
PL-0452-23-314
PL-0452-23-315
PL-0452-23-317RZ
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
płowa
niebieska
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
13. Joanna Przybyłek-Charewicz "B"  PL-0209-23-4361
PL-0209-23-4362
PL-0209-23-4367
PL-0209-23-4368
PL-0209-23-4375
PL-0209-23-4444RZ
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
nieb.pstra
niebieska
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
14. Aficka Agata  PL-0489-23-781RZ
PL-0489-23-792
PL-0489-23-794
PL-0489-23-796
PL-0489-23-798
PL-0489-23-797
(zastąpiony)
szpak
nieb.nakr.
szpak
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
15. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0489-23-3032RZ
PL-0489-23-741
PL-0489-23-788
PL-0489-23-791
PL-0489-23-793
PL-0489-23-795
(zastąpiony)
nieb.nakr.
szpak
szpak
szpak
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
16. Konieczna Ewelina "A"  PL-0313-23-2602
PL-0313-23-2668
PL-0313-23-2674
PL-0313-23-2723RZ
PL-0313-23-2729
PL-0313-23-2880
czarna
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(zastąpiony)
nieb.pstra
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
17. Konieczny Leszek "A" PL-0313-23-2661
PL-0313-23-2777
PL-0313-23-2888
PL-0313-23-2710
PL-0313-23-2796RZ
PL-0313-23-2855
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
czerwona
(zastąpiony)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
18. dr Krystyna Budzianowska  PL-0350-23-2906
PL-0350-23-2912RZ
PL-0350-23-2919
PL-0350-23-2927
PL-0350-23-2929
PL-0461-23-8404
niebieska
(zastąpiony)
szpak
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
19. Team MŻK Warka PL-0350-23-2932RZ
PL-0350-23-2935
PL-0350-23-2936
PL-0350-23-2943
PL-0461-23-8444
PL-0461-23-8445
(zastąpiony)
czerwona
nieb.pstra
szpak
nieb.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
20. Team Nowa Wieś PL-0473-23-10324
PL-0473-23-10335
PL-044-23-14590
PL-044-23-14593RZ
PL-044-23-14594
PL-0473-23-10336
niebieska
niebieska
niebieska
(zastąpiony)
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
21. Joanna Przybyłek-Charewicz "A"  PL-0209-23-4328
PL-0209-23-4336RZ
PL-0209-23-4339
PL-0209-23-4346
PL-0209-23-4350
PL-0209-23-4352
nieb.nakr.pstra
(zastąpiony)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
22. Katja Ganswindt  DV-04422-23-504
DV-04422-23-512
DV-04422-23-514
DV-04422-23-519
DV-04422-23-521
DV-04422-23-535RZ
nieb.pstra
nieb.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(zastąpiony)
flaga Niemcy 5 + 1
23. Kowalska Małgorzata "A"  PL-0280-23-12115
PL-0280-23-12119
PL-0280-23-12133
PL-0280-23-12134
PL-0280-23-12135
PL-0280-23-12143RZ
czerw.pstra
niebieska
niebieska
czerw.pstra
szpak
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
24. Kowalski Krzysztof PL-0280-23-12116
PL-0280-23-12117
PL-0280-23-12122
PL-0280-23-12123RA
PL-0280-23-12132
PL-0280-23-12162
niebieska
nieb.pstra
nieb.nakr.
(aktywowany)
płowa
czerwona
flaga Polska 5 + 1
25. BiTurbo Team "B" PL-0245-23-2126
PL-0245-23-2134
PL-0245-23-2136RZ
PL-0245-23-2140
PL-0245-23-2141
PL-0245-23-2145
nieb.nakr.
płowa
(zastąpiony)
niebieska
płowa
niebieska
flaga Polska 5 + 1
26. Barbara  PL-0383-23-322
PL-0383-23-337
PL-0383-23-339RZ
PL-0383-23-349
PL-0383-23-356
PL-0383-23-358
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(zastąpiony)
szpak
nieb.pstra
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
27. Koledzy & Kolonia A PL-0246-23-355
PL-0246-23-14
PL-0246-23-8926
PL-0246-23-9763
PL-0246-23-9772RZ
PL-0246-23-8487
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.pstra
(zastąpiony)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
28. Drewnowski PL-0214-23-16105
PL-384-23-5531
PL-0214-23-16115
szpak
ciemna
niebieska
flaga Polska 3
29. JM TEAM Jelonek Marcin PL-051-23-11007
PL-051-23-11014
PL-051-23-11015
PL-051-23-11021
PL-051-23-11139RZ
PL-051-23-11061
niebieska
nieb.nakr.
płowa
czerwona
(zastąpiony)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
30. Dariusz Bieniek PL-0393-23-7784
PL-0393-23-7785
PL-0393-23-7788RZ
S-99-23-3201
S-99-23-3204
S-99-23-3209
niebieska
niebieska
(zastąpiony)
nieb.nakr.
niebieska
ciemna
flaga Szwecja 5 + 1
31. Osowski Mirosław PL-0214-23-11845
PL-0214-23-11486RZ
PL-0214-23-11495
PL-0245-23-9447
PL-0241-23-4972
PL-0245-23-9497
niebieska
(zastąpiony)
niebieska
niebieska
ciemna
niebieska
flaga Polska 5 + 1
32. MWG Mazury BE-23-2086427
PL-014-23-8504
BE-23-2086374
BE-23-2086376
BE-23-2086379RZ
PL-014-23-8501
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(zastąpiony)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
33. Piorun PL-055-23-915
PL-055-23-930
PL-055-23-936
PL-055-23-946
PL-055-23-957RZ
PL-055-23-960
nieb.nakr.pstra
niebieska
nieb.pstra
niebieska
(zastąpiony)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
34. Stryjek Marek PL-0473-23-10322
PL-0473-23-10325
PL-044-23-14584RZ
PL-044-23-14589
PL-044-23-14591
PL-044-23-14596
szpak
niebieska
(zastąpiony)
szpak
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
35. Jan Bocheńczak PL-0196-23-6020
PL-0236-23-5135
PL-0236-23-5143
PL-0236-23-5161
PL-0236-23-5280
PL-0236-23-5301RZ
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.pstra
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
36. Dudek Tomasz "B" PL-0318-23-7310
PL-0318-23-7334
PL-0318-23-7339RZ
PL-0318-23-7346
PL-0318-23-7371
PL-0318-23-7396
nieb.nakr.
niebieska
(zastąpiony)
nieb.nakr.
czerw.pstra
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
37. Koorcczii  PL-0498-23-5002
PL-0498-23-5006
PL-0498-23-5009
PL-0498-23-5014
PL-0498-23-5015
PL-0498-23-5019RZ
niebieska
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
niebieska
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
38. Ewa Szczech  PL-013-23-796
PL-013-23-1301
PL-013-23-1304
PL-013-23-1305
PL-013-23-1313RZ
PL-013-23-1316
niebieska
nieb.pstra
niebieska
nieb.nakr.
(zastąpiony)
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
39. Grądzki Karol I PL-0244-23-8036
PL-0244-23-8041
PL-0244-23-8104
PL-0244-23-8106
PL-0244-23-8133
PL-0244-23-8145RZ
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.pstra
niebieska
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
40. Gajewska Grażyna  PL-013-23-5337
PL-013-23-5346
PL-013-23-5351
PL-013-23-5352
PL-013-23-5360RZ
PL-013-23-5340
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
czerwona
(zastąpiony)
szpak
flaga Polska 5 + 1
41. Raimund Ganswindt DV-04422-23-517RZ
DV-04422-23-522
DV-04422-23-523
DV-04422-23-545
DV-04422-23-550
DV-04422-23-551
(zastąpiony)
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Niemcy 5 + 1
42. Kownacki Marek AU-CHIC-23-11350
AU-CHIC-23-11355
AU-UNO-23-43RZ
AU-UNO-23-54
AU-CHIC-23-11315
AU-CHIC-23-11310
nieb.pstra
niebieska
(zastąpiony)
niebieska
niebieska
ciemna
flaga USA 5 + 1
43. Maciej Włudzik PL-059-23-416
PL-059-23-417
PL-059-23-481RZ
PL-059-23-484
PL-059-23-490
PL-059-23-492
nieb.pstra
niebieska
(zastąpiony)
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
44. Kosiorowska Izabela  PL-0356-23-5167RA
PL-0356-23-5236
PL-0356-23-5237
PL-0356-23-5249
PL-0356-23-5256
PL-0356-23-5258
(aktywowany)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
45. Olkowski Jan PL-0321-23-2602
PL-0321-23-2606
PL-0321-23-2610
PL-0321-23-2613RZ
PL-0321-23-2619
PL-0321-23-2620
nieb.nakr.
niebieska
czerwona
(zastąpiony)
nieb.pstra
czerwona
flaga Polska 5 + 1
46. Woźniak T.-Tybuś L. PL-060-23-335RA
PL-060-23-336
PL-060-23-340
PL-060-23-4204
PL-060-23-4208
PL-060-23-4196
(aktywowany)
nieb.nakr.
płowa
nieb.nakr.
niebieska
czerwona
flaga Polska 5 + 1
47. Dariusz Lipka-Bartosik PL-03-23-2041
PL-03-23-2042
PL-03-23-2059RZ
PL-03-23-2060
PL-03-23-2073
PL-03-23-1951
niebieska
nieb.nakr.
(zastąpiony)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
48. Mariusz Mamiński PL-044-23-13742RZ
PL-044-23-13744
PL-044-23-13745
PL-044-23-13747
PL-044-23-13750
PL-044-23-14459
(zastąpiony)
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
szpak
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
49. Wyrzykowski & Lewandowski PL-0241-23-117
nieb.nakr.
flaga Polska 1
50. Show Must Gołąąąąb ! PL-063-23-10247
PL-063-23-10250RZ
PL-063-23-10254
PL-063-23-10255
PL-063-23-10256
PL-063-23-10265
niebieska
(zastąpiony)
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
51. Łój Krzysztof PL-0436-23-361
PL-0436-23-362
PL-0436-23-460
PL-0436-23-469
PL-0436-23-480
PL-0436-23-510RZ
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
52. SŁOMSKI Krzysztof PL-0326-23-2005
PL-0326-23-2010
PL-0326-23-2012RZ
PL-0326-23-2018
PL-0326-23-2023
PL-0326-23-2024
niebieska
niebieska
(zastąpiony)
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
53. PIKO I Piotr Kowalewski PL-016-23-8259
PL-016-23-8276
PL-016-23-8283
PL-016-23-8408
PL-016-23-8415RA
PL-016-23-8429
nieb.nakr.
niebieska
płowa
nieb.nakr.
(aktywowany)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
54. PIKO II Kowalewska Wiesława  PL-016-23-8261
PL-016-23-8271
PL-016-23-8294
PL-016-23-8427RA
PL-016-23-8428
PL-016-23-8270
niebieska
niebieska
nieb.pstra
(aktywowany)
nieb.pstra
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
55. Lena & Ania  PL-0239-23-12062
PL-0239-23-12088
PL-0383-23-1501RZ
PL-0239-23-12090
PL-0245-23-11583
PL-0383-23-1520
szpak
niebieska
(zastąpiony)
czerwona
szpak
szpak
flaga Polska 5 + 1
56. Chudy & Łysy PL-0239-23-12061
PL-0239-23-12081
PL-0239-23-12082
PL-0239-23-12087
PL-0239-23-12063
PL-0239-23-12085RA
niebieska
nieb.pstra
szpak
niebieska
niebieska
(aktywowany)
flaga Polska 5 + 1
57. Kłusinski & Chmielewski PL-0281-23-3633
PL-0281-23-3634
PL-0281-23-3637RA
PL-0281-23-3644
PL-0281-23-3645
PL-0281-23-3646
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
(aktywowany)
szpak
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
58. Rusinkowska Grażyna  PL-0245-23-1004
PL-0245-23-1013
PL-0245-23-1051RA
PL-0245-23-1096
PL-0245-23-1022
PL-0245-23-1036
nieb.nakr.
czerwona
(aktywowany)
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
59. Dudek Tomasz "A" PL-0318-23-7051
PL-0318-23-7059
PL-0318-23-7249
PL-0318-23-7315
PL-0318-23-7316
PL-0318-23-7331RZ
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
czarna
płowa
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
60. Konieczna Ewelina "B"  PL-0313-23-2706
PL-0313-23-2760
PL-0313-23-2769
PL-0313-23-2787
PL-0313-23-2801
PL-0313-23-2838RZ
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
61. Konieczny Leszek "B" PL-0313-23-2671
PL-0313-23-2685
PL-0313-23-2719RZ
PL-0313-23-2799
PL-0313-23-2808
PL-0313-23-2819
niebieska
nieb.nakr.
(zastąpiony)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
62. RAFITA Team PL-0385-23-1912
PL-0385-23-1913
PL-0385-23-1923
PL-0385-23-1926
PL-0385-23-1927RZ
PL-0385-23-1950
nieb.pstra
nieb.pstra
niebieska
nieb.pstra
(zastąpiony)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
63. Kowalska Małgorzata "B"  PL-0280-23-12118
PL-0280-23-12137
PL-0280-23-12139RZ
PL-0280-23-12141
PL-0280-23-12142
PL-0280-23-12154
nieb.nakr.
niebieska
(zastąpiony)
czerwona
płowa
czerwona
flaga Polska 5 + 1
64. Sandra Ganswindt  DV-04422-23-503
DV-04422-23-511
DV-04422-23-513
DV-04422-23-518
DV-04422-23-520
DV-04422-23-532RZ
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
(zastąpiony)
flaga Niemcy 5 + 1
65. Łój Ewa  PL-0436-23-349
PL-0436-23-353
PL-0436-23-443
PL-0436-23-360
PL-0436-23-366RZ
PL-0436-23-541
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(zastąpiony)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
66. Musiał Krzysztof PL-075-23-5804
PL-075-23-5819
PL-075-23-5779
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 3
67. Maestro PL-053-23-21303
PL-053-23-21306
PL-053-23-21309
PL-053-23-21319
PL-053-23-21312
PL-053-23-21310RZ
szpak
szpak
niebieska
szpak
nieb.pstra
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
68. Sikorski Marek PL-043-23-12405
PL-043-23-12406
PL-043-23-12448RZ
PL-043-23-12457
PL-043-23-12437
PL-043-23-12514
szpak
nieb.nakr.
(zastąpiony)
szpak
nieb.nakr.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
69. Rospłoch Mariusz "A" NL-23-9411102
NL-23-9411103
NL-23-9411127
NL-23-9411129
NL-23-9411130
NL-23-9411132RZ
nieb.nakr.
niebieska
płowa
nieb.pstra
czarna
(zastąpiony)
flaga Holandia 5 + 1
70. Rospłoch Mariusz "B" NL-23-2331101
NL-23-2331106
NL-23-9411106
NL-23-9411133
NL-23-9411134
NL-23-9411135RZ
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
(zastąpiony)
flaga Holandia 5 + 1
71. Chodorski & Domański PL-043-23-12710
PL-043-23-12712
PL-043-23-12732
PL-0452-23-10328
PL-0452-23-10329
PL-0452-23-10332RA
czarna pstra
niebieska
niebieska
niebieska
czerwona
(aktywowany)
flaga Polska 5 + 1
72. KRÓK-LASKIEWICZ PL-0501-23-733
PL-0501-23-746
PL-064-23-6914
niebieska
nieb.nakr.pstra
płowa
flaga Polska 3
73. Adam Mateja DV-03473-23-1362
DV-03473-23-1363
DV-03473-23-1364
DV-03473-23-1365
DV-03473-23-1368
niebieska
czerwona
płowa
ciemna
nieb.pstra
flaga Niemcy 5 + 1
74. Marcin Gleba PL-014-23-3001RZ
PL-014-23-3005
PL-014-23-3017
PL-014-23-4604
PL-014-23-4620
PL-014-23-4631
(zastąpiony)
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
75. Ela  PL-013-23-854
PL-013-23-856RZ
PL-013-23-869
PL-013-23-784
PL-013-23-867
PL-013-23-857
niebieska
(zastąpiony)
niebieska
czarna
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
76. Panek Krzysztof PL-0280-23-13018
PL-0280-23-13036
PL-0280-23-13041
PL-0280-23-13050RZ
PL-0280-23-13068
PL-0280-23-13101
niebieska
nieb.pstra
nieb.pstra
(zastąpiony)
płowa
czerwona
flaga Polska 5 + 1
77. Rafał Ficner "A" PL-0425-23-7551
PL-0425-23-7566
PL-0425-23-7569
PL-0425-23-7599
PL-0425-23-7552
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
78. Koledzy & Kolonia B PL-0246-23-233
PL-0246-23-8481
PL-0246-23-8492
PL-0246-23-8500
PL-0246-23-198
PL-0246-23-8495RZ
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
79. Marek Cybulski PL-0435-23-3519
PL-0435-23-3521
PL-0435-23-3591RZ
PL-0214-23-16113
PL-0383-23-1517
PL-0383-23-1511
nieb.nakr.pstra
czerwona
(zastąpiony)
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
80. Milan PL-0452-23-22201
PL-0452-23-22202
PL-0452-23-22203
PL-0452-23-22204
PL-0452-23-22205
PL-0452-23-22206RZ
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
czerwona
czerwona
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
81. Damian & J.Świtała PL-01-23-4181RZ
PL-01-23-4182
PL-01-23-4183
PL-01-23-4184
PL-01-23-4185
PL-01-23-4188
(zastąpiony)
niebieska
nieb.pstra
niebieska
nieb.pstra
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
82. P.A.J.A PL-03-23-105
PL-03-23-102
PL-03-23-303
PL-03-23-175RZ
PL-03-23-190
PL-03-23-143
ciem.pstra.
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
(zastąpiony)
niebieska
ciem.pstra.
flaga Polska 5 + 1
83. Grądzki Karol II PL-0244-23-8005
PL-0244-23-8042
PL-0244-23-8176
PL-0244-23-8177
PL-0244-23-8175RA
PL-0244-23-8004
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(aktywowany)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
84. Team Lorkowski  DV-04466-23-35
DV-04466-23-50
DV-04466-23-55RZ
DV-04466-23-60
DV-04466-23-65
DV-04466-23-75
niebieska
niebieska
(zastąpiony)
ciem.pstra.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Niemcy 5 + 1
85. Gaber PL-0383-23-5108
PL-0383-23-5109
PL-0383-23-5110
PL-0383-23-5111
PL-0383-23-5112RZ
PL-0383-23-5113
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(zastąpiony)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
86. Bury Trine  NOR-011-23-0067
NOR-011-23-0073
NOR-011-23-0092
NOR-011-23-0096
NOR-011-23-0099
NOR-011-23-0100RA
nieb.nakr.
nieb.nakr.
płowa
nieb.nakr.
płowa
(aktywowany)
flaga Norwegia 5 + 1
87. Drużyna Mazowsze PL-0225-23-13727
PL-0225-23-13729
PL-0225-23-13749
PL-0225-23-13750
PL-0225-23-13761
PL-0225-23-13778RA
ciemna
niebieska
płowa
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(aktywowany)
flaga Polska 5 + 1
88. Drużyna Mazowsze K  PL-0225-23-13730RZ
PL-0225-23-13731
PL-0225-23-13732
PL-0225-23-13733
PL-0225-23-13735
PL-0225-23-13736
(zastąpiony)
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
89. Marcin Komoda PL-0452-23-15021
PL-0452-23-15022RZ
PL-0452-23-15023
PL-0452-23-15024
PL-0452-23-15033
PL-0452-23-15034
nieb.nakr.
(zastąpiony)
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
90. BiTurbo Team "A" PL-0245-23-2045
PL-0245-23-2047
PL-0245-23-2066
PL-0245-23-2076
PL-0245-23-2132
PL-0245-23-2138RZ
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
ciemna
(zastąpiony)
flaga Polska 5 + 1
91. Naj Nowa Wieś  PL-044-23-14582
PL-044-23-14592
PL-044-23-14585
szpak
niebieska
niebieska
flaga Polska 3
92. Bartek PL-0452-23-5369
PL-0452-23-5397RZ
PL-0452-23-5891
PL-0452-23-5895
PL-0452-23-5900
PL-0452-23-5943
ciemna
(zastąpiony)
niebieska
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
93. Tomasz Czupryniak PL-0440-23-9532
PL-0440-23-9539
PL-0440-23-9549
PL-0440-23-9560
PL-0440-23-9575RA
PL-0440-23-9554
nieb.nakr.
szpak
niebieska
czerwona
(aktywowany)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
94. Karczewski Janusz "A" PL-0325-23-1728
PL-0325-23-1730
PL-0325-23-1731
PL-0325-23-1737
PL-0325-23-1738
niebieska
szpak
szpak
szpak
szpak
flaga Polska 5 + 1
95. SPARTANIE PL-0319-23-1009
PL-0319-23-1053RZ
PL-0319-23-1060
PL-0319-23-1062
PL-0487-23-10247
PL-0319-23-1036
nieb.pstra
(zastąpiony)
niebieska
czarna
czerwona
niebieska
flaga Polska 5 + 1
96. OLA  PL-013-23-859
PL-013-23-861
PL-013-23-875
PL-013-23-880RA
PL-013-23-890
PL-013-23-795
niebieska
niebieska
niebieska
(aktywowany)
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
97. Rusinkowski Andrzej "B" PL-0245-23-1017
PL-0245-23-1064
PL-0245-23-1079
PL-0245-23-1059
PL-0484-23-3823RZ
PL-0484-23-3859
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
płowa
(zastąpiony)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
98. Dawid Rzadkowski PL-0308-23-3010
PL-0308-23-3029
PL-0308-23-3042
PL-0308-23-3046
PL-0308-23-3054RZ
PL-0308-23-3059
niebieska
niebieska
nieb.pstra
nieb.nakr.
(zastąpiony)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
99. Najmłodsza Gośka PL-014-23-4607
PL-014-23-4610
PL-014-23-3048
szpak
nieb.pstra
czerwona
flaga Polska 3
100. Joanna Ćwiek  PL-0405-23-5104
PL-0405-23-5119
PL-0405-23-5108RZ
PL-0405-23-5118
PL-0405-23-5150
PL-0405-23-5114
nieb.pstra
płowa
(zastąpiony)
biała
biała
szpak
flaga Polska 5 + 1
101. Dziubuś  PL-0246-23-8144
PL-0246-23-8146
ciem.pstra.
nieb.pstra
flaga Polska 2
102. Janusz PL-0385-23-1952
PL-0385-23-1954
PL-0385-23-1962
PL-0385-23-1981RZ
PL-0385-23-1983
PL-0385-23-1984
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
nieb.pstra
(zastąpiony)
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
103. Koledzy & Kolonia C PL-0246-23-9765
PL-0246-23-9769
PL-0246-23-9775
PL-0246-23-10407
niebieska
nieb.nakr.
czarna
nieb.nakr.
flaga Polska 4
104. Ireneusz Wójcik PL-053-23-21302
PL-053-23-21304
PL-060-23-4198
PL-060-23-4214
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 4
105. Rafał Ficner "B" PL-0425-23-7558
PL-0425-23-7556
niebieska
niebieska
flaga Polska 2
106. Karczewski Janusz "B" PL-0325-23-1726
PL-0325-23-1727
szpak
szpak
flaga Polska 2
Łącznie dost.
505 + 95
505 + 95 rezerwowych