Regulamin WG Warmia na rok 2018

1. Udział w zawodach może brać każdy (poza organizatorami), kto zgłosi gołębie rocznika 2018 za pomocą formularza dostępnego na tej stronie oraz spełni pozostałe warunki określone w regulaminie WG Warmia.
2. Całkowita opłata za 1 gołębia wynosi 300zł lub 75€.
3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% całkowitej ceny, czyli 150zł/37€ za każdego zgłoszonego gołębia (w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia) oraz wpłaty pozostałej części - nie później niż 7 dni po dostarczeniu gołębi do organizatora.

Wpłaty za gołębie prosimy dokonywać na konto:
Bank PKO BP: 32 1020 3541 0000 5102 0292 4009
Dla osób wpłacających z zagranicy:
IBAN: PL32 1020 3541 0000 5102 0292 4009
SWIFT: BPKOPLPW
Odbiorca: Wiktoria Świder

4. W przypadku niedokonania wpłaty pozostałej części opłaty, organizator ma prawo skreślić daną osobę z listy uczestników.
5. Planowany termin przyjmowania gołębi to 10.04.201826.05.2018. Każdy gołąb dostarczony do wspólnego gołębnika musi posiadać kartę własności.
6. W przypadku niedostarczenia gołębi w określonym terminie, opłata wstępna (rezerwacyjna) nie podlega zwrotowi.
7. Na WG Warmia dostarczamy gołębie 25 – 30 dniowe. Gołębie zimowe nie mogą rywalizować we wspólnym gołębniku.
8. Wskazane jest, aby gołębie zgłoszone i dostarczone do wspólnego gołębnika były zaszczepione przeciw paramyxowirozie.
9. Rodowody gołębi należy dostarczyć w terminie do 7 dni po locie finałowym lub podczas dostarczenia gołębi do organizatora.
10. Organizator planuje elektroniczną kontrolę stanu gołębnika. W dniu dostarczenia, gołębiom zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.
11. Gołębie dostarczone do gołębnika WG Warmia podlegają rozporządzeniom organizatora.
12. Gołębie dostarczone w złej kondycji zdrowotnej lub z oznakami chorobowymi, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, będą usunięte humanitarnie z gołębnika.
13. Każdy uczestnik WG Warmia może zgłosić dowolną ilość drużyn składających się z 5 sztuk gołębi + 1 rezerwowy (darmowy).
14. Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania mniejszej liczby  gołębi. Wiąże się to jednak z  mniejszą szansą w mistrzostwie drużynowym.
15. Gołębie rezerwowe mogą bez opłaty zastąpić gołębie zaginione do czasu rozpoczęcia lotów konkursowych. Jeśli drużyna (5 szt.) utrzyma się na gołębniku w komplecie do czasu lotów konkursowych, wówczas uczestnik ma możliwość aktywacji gołębia rezerwowego przed 1 lotem konkursowym poprzez opłatę 150zł/37 euro. Taki gołąb brać będzie udział we wszystkich rywalizacjach oprócz drużynowej.
16. Gołębie rezerwowe, które nie zostaną aktywowane (bez opłaty), jak i te ze zgłoszonej drużyny, które nie zostały w pełni opłacone nie wchodzą do żadnej rywalizacji WG Warmia (nie będą ujmowane w punktacji).
17. Zwycięskie drużyny rywalizacji WG Warmia wyłonią 4 loty konkursowe + lot finałowy (liczy się suma punktów).

18. Plan lotów (oraganizator zastrzega prawo do zmian):

Loty treningowe
1. Gietrzwałd, 5km
2. Biesal, 8km
3. Stare Jabłonki, 15km
4. Ryńskie, 25km
5. Lubawa, 50km
6. Kurzętnik, 70km
7. Brodnica, 100km
8. Lubawa, 50km

Loty konkursowe
1. Kowalewo Pomorskie, 17.08.2018, 112km
2. Inowrocław, 24.08.2018, 170km
3. Gniezno, 31.08.2018, 225km
4. Pniewy, 07.09.2018, 302km
Finał Cedynia, 15.09.2018, 415km

19. Loty treningowe nie liczą się do klasyfikacji AS i Drużynowej.
20. Szczegółowy wykaz miejscowości i daty lotów konkursowych oraz lotu finałowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej WG Warmia.
21. Kierunkiem lotów będzie zachód Polski.
22. Organizator ma prawo do:
- skrócenia odległości lotu oraz zmiany terminu lotu, ze względu na trudne warunki atmosferyczne
- nie koszowania gołębi będacych w złej formie bądź takich, które wróciły dzień przed lotem
(zasada nie dotyczy lotu finałowego)
23. Na każdy lot konkursowy, gołębie będą wkładane przez komisje wkładaniowe, składające się z organizatora oraz chętnych uczestników WG Warmia.
24. Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie około godziny 22:00 (w dniu wypuszczenia), pod warunkiem, że z lotu powróci 100% gołębi punktowanych. W przeciwnym wypadku, zegar będzie włączony do 36 godzin od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość gołębi.
25.  Podczas lotu finałowego system konstantujący zostanie odłączony po 4 dobach od wypuszczenia gołębi (np. wypuszczenie nastąpiło w niedzielę o godz. 7.30 ,to zegar zostaje odłączony w czwartek o godz. 7.30).
26. Planowana maksymalna obsada WG WARMIA w 2018 roku będzie wynosić 500 sztuk gołębi młodych.

27. System nagradzania na WG Warmia:
- Przy obsadzie 500 sztuk, całkowita pula na nagrody wyniesie 100 000 zł + nagrody w postaci pucharów i pamiątkowych dyplomów + ewentualne nagrody od sponsorów WG Warmia. W przypadku nie osiągnięcia pełnej obsady gołębnika, nagrody zostaną proporcjonalnie(procentowo) pomniejszone.
- Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.
- W locie finałowym, organizator nagrodzi 40 najszybszych gołębi.

Lot finałowy:
1 miejsce – 25 000 zł + puchar
2 miejsce – 12 000 zł + puchar
3 miejsce – 8 000 zł + puchar
4 miejsce – 5 000 zł
5 miejsce – 3 000 zł
6 miejsce – 2000 zł
7 miejsce – 1 000 zł
8 miejsce – 800 zł
9 miejsce – 600 zł
10-20 miejsce – 400 zł
21-40 miejsce – 200 zł

Mistrzostwa drużynowe:
1 miejsce – 7 000 zł + puchar
2 miejsce – 3 000 zł + puchar
3 miejsce – 2 500 zł + puchar
4 miejsce – 1 500 zł
5 miejsce – 1 000 zł
6-10 miejsce – 500 zł

Gołębie KAT. „AS” - najlepszy lotnik:
1 miejsce – 4 000 zł + puchar
2 miejsce – 2 500 zł + puchar
3 miejsce – 2 000 zł + puchar
4 miejsce – 1 500 zł
5 miejsce – 1 000 zł
6-10 miejsce – 500 zł

Poza tym, organizator nagradzać będzie z każdego lotu konkursowego (poza lotem finałowym) 5 najszybszych gołębi w następujących proporcjach:
1 miejsce – 300 zł
2 miejsce – 200 zł
3-5 miejsce – 100 zł

Do konkursu zostały zgłoszone 262 gołębie. Przeliczona pula nagród wynosi 52400zł. W poniższym linku udostępniamy przeliczoną listę nagród.
Lista nagród

28. W rywalizacji drużynowej, sumaryczny wynik robią indywidualne wyniki 3 najszybszych gołębi danej drużyny z każdego lotu konkursowego.
Zwycięskie gołębie w rywalizacji AS będą liczone również z sumy punktów.
Konkurs liczony jest na bazie 1:3 czyli 33% wkładanych gołębi.
29. Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 40 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona, a nie wykorzystana na  nagrody zostanie podzielona równo na gołębie które uczestniczyły w locie finałowym, lecz z niego nie powróciły do momentu zamknięcia lotu lub przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.

30. Organizator bierze na siebie niżej wymienione obowiązki związane z organizacją WG Warmia:
- zakwaterowania gołębi we wspólnym gołębniku
- humanitarnego traktowania powierzonych gołębi
- opieki weterynaryjnej nad powierzonymi gołębiami
- odpowiedniego żywienia
- prawidłowej organizacji lotów treningowych oraz konkursowych
- prowadzenia i zamieszczania na stronie internetowej odpowiedniej dokumentacji z przebiegu rywalizacji

31. Gołębie dodatkowo zostaną zaszczepione przeciw Paramyxowirozie i ospie.
32. Opiekę weterynaryjną w sezonie 2018 prowadzić będzie wyspecjalizowany lekarz weterynarii.
33. Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację w locie finałowym zostaną wystawione na aukcji. Dochód z aukcji zostanie podzielony pomiędzy organizatorem i uczestnikiem w stosunku 1:1 (pomniejszony o prowizję dla organizatora aukcji).
34. Cenę wywoławczą gołębia na aukcji ustala organizator w zależności od osiągniętych wyników. Cena nie może być niższa niż 100 zł /sztuka.
35. Gołębie, które nie zostaną sprzedane na aukcji, zostaną zwrócone do właściciela.
36. Nagrody regulaminowe zostaną wypłacane po locie finałowym w ciągu 21 dni, a środki uzyskane z aukcji będą wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu aukcji.
37. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.
38. Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego, zgodnie z polskim prawem.
39. W dniu lotu finałowego planowany jest poczęstunek dla uczestników i kibiców.
40. Regulamin może ulec delikatnym zmianom. Ostateczna wersja zostanie przedstawiona przy dostarczeniu gołębi przez uczestników.

Organizator:
Mirosław i Wiktoria Świder
11-036 Gietrzwałd

Unieszewo, 10.12.2017