Spis Gołębi
WG Warmia
VII edycja, 2024

- Drużyna żeńska
R - Rezerwowy
Lp. Nazwisko i imię (nazwa) Nr obr. krajowej Barwa Kraj Ilość
1. Sławomir Wierzbicki PL-0244-24-1442
PL-0244-24-1452
PL-0244-24-1456R
PL-0244-24-1472
PL-0244-24-1482
PL-0244-24-1473
nieb.pstra
płowa
(rezerwowy)
nieb.nakr.
szpak
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
2. Ewa Szczech  PL-013-24-4607R
PL-013-24-4609
PL-013-24-4610
PL-013-24-4611
PL-013-24-4616
PL-013-24-4647
(rezerwowy)
ciemna
ciemna
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
3. Dariusz Rynkowski PL-0405-24-10602
PL-0405-24-10603
PL-0405-24-10608
PL-0405-24-10610
PL-0405-24-10614
PL-0405-24-10621R
płowa
czerwona
płowa
czerw.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
4. J.T.Ćwiek  PL-0405-24-6261
PL-0405-24-6262
PL-0405-24-6263
PL-0405-24-6264
PL-0405-24-6274R
PL-0405-24-6265
nieb.pstra
nieb.pstra
nieb.pstra
nieb.pstra
(rezerwowy)
płowa
flaga Polska 5 + 1
5. Aleksandra Jagiełło  PL-0244-24-1408
PL-0244-24-1415
PL-0244-24-1416
PL-0244-24-1411R
PL-0244-24-1414
PL-0244-24-1406
szpak
niebieska
szpak
(rezerwowy)
szpak
niebieska
flaga Polska 5 + 1
6. Anna Jagiełło  PL-0244-24-1410
PL-0244-24-1412
PL-0244-24-1413
PL-0244-24-1418
PL-0244-24-1420
PL-0244-24-1401R
szpak
niebieska
nieb.nakr.pstra
niebieska
szpak
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
7. Wójcik Ireneusz PL-0245-24-12453R
PL-0245-24-12455
PL-0245-24-12475
PL-0245-24-12503
PL-0245-24-12512
PL-0245-24-12504
(rezerwowy)
nieb.pstra
nieb.nakr.
niebieska
szpak
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
8. J.M Team Jelonek Marcin PL-013-24-11310
PL-013-24-11423R
PL-013-24-11426
PL-013-24-11434
PL-013-24-11439
PL-013-24-11444
niebieska
(rezerwowy)
płowa
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
9. J.M Team Piszczek Ewa  PL-013-24-11303
PL-013-24-11304
PL-013-24-11441R
PL-013-24-11443
PL-013-24-11421
PL-013-24-11448
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
płowa
ciem.pstra.
flaga Polska 5 + 1
10. Konieczna Ewelina "A"  PL-0313-24-4251
PL-0313-24-4261
PL-0313-24-4319
PL-0313-24-4356R
PL-0313-24-4222
PL-0313-24-4230
nieb.pstra
niebieska
nieb.pstra
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
11. Konieczna Ewelina "B"  PL-0313-24-4206
PL-0313-24-4304
PL-0313-24-4332R
PL-0313-24-4259
PL-0313-24-4263
PL-0313-24-5151
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
12. Konieczny Leszek "A" PL-0313-24-4212
PL-0313-24-4235
PL-0313-24-4280
PL-0313-24-5168
PL-0313-24-6494
PL-0313-24-6618R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
13. Konieczny Leszek "B" PL-0313-24-4216
PL-0313-24-4253
PL-0313-24-4262
PL-0313-24-4303
PL-0313-24-5200R
PL-0313-24-6423
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
14. Żuławy TEAM PL-057-24-4618
PL-057-24-4620
PL-057-24-4630R
PL-057-24-5655
PL-057-24-5657
PL-057-24-5786
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
czerwona
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
15. Steciuk Stanisław PL-0391-24-2904
PL-0391-24-2905
PL-0391-24-2906
PL-0391-24-2908
PL-0391-24-2909R
PL-0391-24-2925
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
ciemna
flaga Polska 5 + 1
16. Pojawa & Stryjek PL-0473-24-7283
PL-0473-24-7285
PL-0473-24-7288
PL-0473-24-7289
PL-0473-24-7292
PL-0473-24-7293R
płowa
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
17. Koledzy Kolonia "B" PL-0246-24-13
PL-0246-24-15
PL-0246-24-71
PL-0246-24-107
PL-0246-24-5652
PL-0246-24-11145R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
18. Szumacher Tomasz PL-0489-24-645
PL-0489-24-659
PL-0489-24-2263
PL-0489-24-669R
PL-0489-24-677
PL-0489-24-679
szpak
szpak
szpak
(rezerwowy)
szpak
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
19. Aficka Agata  PL-0489-24-664
PL-0489-24-666
PL-0489-24-667R
PL-0489-24-674
PL-0489-24-678
PL-0489-24-680
nieb.pstra
szpak
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
czarna pstra
flaga Polska 5 + 1
20. Sembertowicz PL-0445-24-5806
PL-0445-24-5808R
PL-0445-24-7150
PL-085-24-10143
PL-085-24-10158
PL-085-24-10162
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
czerwona
nieb.nakr.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
21. Bieniek Family Loft S-20-24-1034
S-20-24-1140
S-20-24-1150
S-20-24-1154
S-20-24-1158
S-20-24-1169R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Szwecja 5 + 1
22. Biturbo Team PL-0245-24-1784
PL-0245-24-1785
PL-0245-24-1836
PL-0245-24-1845R
PL-0245-24-1743
PL-0245-24-1838
czerwona
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
23. Joanna Przybyłek-Charewicz "A"  PL-0243-24-6002
PL-0243-24-6010
PL-0243-24-6019
PL-0243-24-6020
PL-0243-24-6023
PL-0243-24-6036R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
24. Krzysztof Łój PL-0436-24-5637
PL-0436-24-5648R
PL-0436-24-5651
PL-0436-24-5667
PL-0436-24-5668
PL-0436-24-5649
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
nieb.pstra
niebieska
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
25. Ewa Łój  PL-0436-24-5642
PL-0436-24-5643R
PL-0436-24-5658
PL-0436-24-5659
PL-0436-24-5661
PL-0436-24-5660
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
26. Kosiorowska Izabela  PL-0356-24-504
PL-0356-24-527
PL-0356-24-551
PL-0356-24-565R
PL-0356-24-576
PL-0356-24-597
nieb.nakr.
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
szali
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
27. OLR Mazury BE-24-2056657
BE-24-2056741
BE-24-2056743
BE-24-2056693
BE-24-2056697
PL-014-24-4482R
niebieska
nieb.pstra
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Belgia 5 + 1
28. Franio PL-0405-24-6267R
PL-0405-24-6268
PL-0405-24-6269
PL-0405-24-6270
PL-0405-24-6271
PL-0405-24-6279
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
czerwona
płowa
niebieska
flaga Polska 5 + 1
29. Koledzy Kolonia "A" PL-0246-24-2504
PL-0246-24-2505
PL-0246-24-2507
PL-0246-24-2512
PL-0246-24-2543R
PL-0246-24-2508
szpak
nieb.nakr.
nieb.pstra
nieb.nakr.
(rezerwowy)
szpak
flaga Polska 5 + 1
30. Maciej Makowski PL-044-24-3642
PL-044-24-3643
PL-044-24-3644
PL-0246-24-5528
PL-044-24-3662R
PL-044-24-3658
nieb.nakr.pstra
płowa
czarna
szpak
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
31. Joanna Przybyłek-Charewicz "B"  PL-0243-24-6004
PL-0243-24-6001
PL-0243-24-6007
PL-0243-24-6012R
PL-0243-24-6013
PL-0243-24-6029
nieb.pstra
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
32. Musiał Krzysztof PL-075-24-3068
PL-075-24-3074
PL-075-24-3090
niebieska
niebieska
nieb.pstra
flaga Polska 3
33. Mika PL-0441-24-602
PL-0441-24-603
PL-0441-24-606
PL-0441-24-636
PL-0441-24-650
PL-0441-24-652R
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
czarna
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
34. P.A.J.A PL-0225-24-855
PL-0225-24-869
PL-0225-24-871
PL-03-24-13940
PL-03-24-13945R
PL-0225-24-870
niebieska
nieb.pstra
nieb.nakr.
nieb.pstra
(rezerwowy)
ciemna
flaga Polska 5 + 1
35. Lipovska  PL-0480-24-3193
PL-0480-24-3200
PL-0480-24-3191
PL-0480-24-3197
PL-0480-24-3194R
PL-0480-24-3195
niebieska
niebieska
niebieska
szpak
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
36. Olszewski Henryk PL-0383-24-1469
PL-0383-24-1476
PL-0383-24-1477
PL-0383-24-1491
PL-0383-24-1512
PL-0383-24-1552R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
ciemna
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
37. AS Gołąb Rećko Zuzanna & Zosia  PL-0484-24-3341
PL-0484-24-3352
PL-0484-24-3377
PL-0484-24-3383
PL-0484-24-3384R
PL-0484-24-3353
niebieska
niebieska
szpak
nieb.pstra
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
38. Warmiak I PL-0240-24-6081
PL-0240-24-6082
PL-0240-24-6085
PL-0240-24-6086
PL-0240-24-6087
PL-0240-24-6089R
nieb.pstra
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
czerwona
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
39. Warmiak II PL-0240-24-6083
PL-0240-24-6088
PL-0240-24-6090
PL-0240-24-6091
PL-0240-24-6092
PL-0240-24-6093R
szpak
czerwona
nieb.nakr.
niebieska
szpak
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
40. Marek Sikorski PL-043-24-2301
PL-043-24-2312R
PL-043-24-2318
PL-043-24-2447
PL-043-24-2450
PL-043-24-2314
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
41. Ulung PL-057-24-4510
PL-057-24-4521
PL-057-24-4555
PL-057-24-4559R
PL-057-24-4560
PL-057-24-5362
ciemna
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
42. Joanna Przybyłek-Charewicz "C"  PL-0243-24-6051
PL-0243-24-6052
PL-0243-24-6016
PL-0243-24-6028R
PL-0243-24-6025
PL-0243-24-6035
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
szpak
flaga Polska 5 + 1
43. Dawid Rzadkowski PL-0308-24-1136
PL-0308-24-1149
PL-0308-24-1156R
PL-0308-24-1163
PL-0308-24-1165
PL-0308-24-1171
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
nieb.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
44. MWG TATARSKA GÓRA PL-0385-24-1310
PL-0385-24-1312
PL-0385-24-1319R
PL-0385-24-1321
PL-0385-24-1322
PL-0385-24-1323
płowa
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.pstra
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
45. Konieczny Leszek "C" PL-0313-24-4321
PL-0313-24-4333R
PL-0313-24-5212
PL-0313-24-5216
PL-0313-24-5229
PL-0313-24-6425
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
46. Konieczna Ewelina "C"  PL-0313-24-4218
PL-0313-24-4227
PL-0313-24-4275
PL-0313-24-4286R
PL-0313-24-5157
PL-0313-24-5164
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
płowa
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
47. Szumacher Siemaszkiewicz PL-0489-24-631
PL-0489-24-2220
PL-0489-24-661R
PL-0489-24-663
PL-0489-24-665
PL-0489-24-662
nieb.nakr.
płowa
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
48. Piskorska Magdalena  PL-035-24-830
PL-035-24-833
PL-035-24-836R
PL-035-24-863
PL-035-24-865
PL-035-24-869
ciemna
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
czerwona
flaga Polska 5 + 1
49. Sawicki Zbigniew PL-0245-24-8419
PL-0245-24-8446
PL-0245-24-12542
PL-0245-24-12549
PL-0245-24-12554
PL-0245-24-8432R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
nieb.pstra
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
50. Woźniak & Tybuś PL-060-24-1109
PL-060-24-1311R
PL-060-24-1313
PL-060-24-1336
PL-060-24-1339
PL-060-24-1102
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
51. Kolno Małgorzata  PL-013-24-6505
PL-013-24-6508
PL-013-24-6509
PL-013-24-6510
PL-013-24-6557R
PL-013-24-6534
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
52. Joanna Przybyłek-Charewicz "E"  PL-0243-24-6044R
PL-0243-24-6021
PL-0243-24-6022
PL-0243-24-6031
PL-0243-24-6033
PL-0243-24-6034
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
53. Ania & Marta  PL-0405-24-16801
PL-0405-24-16802
PL-0405-24-16804
PL-0405-24-16805R
PL-0405-24-16807
PL-0405-24-16808
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
54. Kubicki Dariusz PL-0243-24-103
PL-0243-24-114
PL-0243-24-118
PL-0243-24-120
PL-0243-24-128R
PL-0243-24-134
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
55. Mateusz Marcinak PL-0435-24-746
PL-0435-24-747
PL-0435-24-748
PL-0435-24-749
PL-0435-24-753R
PL-0435-24-754
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
(rezerwowy)
płowa
flaga Polska 5 + 1
56. Sebastian Kierzkowski "A" PL-0313-24-4293
PL-0313-24-4294
PL-0313-24-4330
PL-0313-24-6458
PL-0313-24-6810R
PL-0313-24-6813
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
57. Sebastian Kierzkowski "B" PL-0313-24-4202
PL-0313-24-4354R
PL-0313-24-5268
PL-0313-24-5287
PL-0313-24-5299
PL-0313-24-6611
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
58. Joanna & Wiktoria Kałuża "A"  PL-0498-24-8412
PL-0498-24-8414
PL-0498-24-8433
PL-0498-24-8441
PL-0498-24-8418
PL-0498-24-8453R
płowa
nieb.nakr.
płowa
czerwona
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
59. Sieradzki Team "A" PL-0245-24-1730
PL-0245-24-1747
PL-0245-24-1765
PL-0245-24-1793R
PL-0245-24-1764
PL-0245-24-1789
szali
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
60. Sieradzki Team "B" PL-0245-24-1746
PL-0245-24-1752
PL-0245-24-1777R
PL-0245-24-1799
PL-0245-24-1803
PL-0245-24-1787
ciemna
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
61. Joanna Przybyłek-Charewicz "D"  PL-0243-24-6043
PL-0243-24-6062
PL-0243-24-6026
PL-0243-24-6032R
PL-0243-24-6039
PL-0243-24-6040
nieb.nakr.pstra
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
62. Drużyna Nowy Tomyśl PL-0445-24-3509
PL-0445-24-3530R
PL-0445-24-6132
PL-0445-24-10510
PL-0445-24-10516
PL-0445-24-10525
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
63. Sieradzki Team "C" PL-0245-24-1738
PL-0245-24-1745
PL-0245-24-1753R
PL-0245-24-1792
PL-0245-24-1705
PL-0245-24-1776
ciemna
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
niebieska
flaga Polska 5 + 1
64. Kosiorowski Adam PL-0356-24-553
PL-0356-24-561
PL-0356-24-569
PL-0356-24-570
PL-0356-24-580
PL-0356-24-581R
nieb.nakr.
ciemna
nieb.nakr.
niebieska
płowa
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
65. Andrzej Jeż PL-0313-24-2864
PL-0313-24-2865
PL-0313-24-2867
PL-0313-24-2873
PL-0313-24-2877
PL-0313-24-2895R
czerwona
płowa
nieb.pstra
niebieska
płowa
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
66. SPARTANIE PL-0319-24-1819R
PL-0319-24-1848
PL-0319-24-1861
PL-0319-24-1873
PL-0319-24-1882
PL-0319-24-1885
(rezerwowy)
czerwona
czerwona
płowa
nieb.nakr.
czerwona
flaga Polska 5 + 1
67. PIKO I Kowalewski Piotr PL-016-24-4275
PL-016-24-4276
PL-016-24-4299
PL-016-24-4304R
PL-016-24-4318
PL-016-24-4327
nieb.nakr.
niebieska
nieb.pstra
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
68. PIKO II Kowalewska Wiesława  PL-016-24-4260
PL-016-24-4266R
PL-016-24-4271
PL-016-24-4280
PL-016-24-4283
PL-016-24-4296
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
nieb.nakr.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
69. PIKO III Kowalewski Piotr PL-016-24-4316
PL-016-24-4371
PL-016-24-4379
PL-016-24-4381
PL-016-24-4394R
PL-016-24-4309
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
70. PIKO IV Kowalewska Wiesława  PL-016-24-4286R
PL-016-24-4312
PL-016-24-4321
PL-016-24-4363
PL-016-24-4395
PL-016-24-4308
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
płowa
niebieska
płowa
flaga Polska 5 + 1
71. Hiszpan Patryk Kimszal PL-011-24-4423
PL-011-24-4425
PL-011-24-4429
PL-011-24-4433
PL-011-24-4435
PL-011-24-4445R
niebieska
nieb.pstra
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
72. TADZIU i SPÓŁKA PL-0445-24-5802
PL-0445-24-5941
PL-0445-24-6135
PL-0445-24-6136
PL-0445-24-6146
PL-0445-24-7151R
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
73. Zbigniew Krawczyk PL-0245-24-162
PL-0245-24-183R
PL-0245-24-198
PL-0245-24-203
PL-0245-24-244
PL-0245-24-292
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
czerwona
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
74. Barbara Kolno  PL-013-24-7040R
PL-013-24-7113
PL-013-24-7114
PL-013-24-7116
PL-013-24-7118
PL-013-24-7119
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
75. Piorun PL-055-24-3405
PL-055-24-3406
PL-055-24-3410
PL-055-24-3413R
PL-055-24-3419
PL-055-24-3407
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.pstra
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
76. Joanna & Wiktoria Kałuża "E"  PL-0498-24-8413
PL-0498-24-8421R
PL-0498-24-8444
PL-0498-24-8445
PL-0498-24-8448
PL-0498-24-8457
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
77. Wrzosek Grzegorz PL-0319-24-2408
PL-0319-24-2410R
PL-0319-24-2415
PL-0319-24-2420
PL-0319-24-2428
PL-0319-24-2438
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
ciem.pstra.
niebieska
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
78. Ludwikowski Sebastian PL-0245-24-4705
PL-0245-24-4711
PL-0245-24-4712
PL-0245-24-4713
PL-0245-24-4714
PL-0245-24-4718R
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
płowa
płowa
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
79. Ania & Lena  PL-0244-24-6283
PL-0244-24-6287
PL-0244-24-6299R
PL-0244-24-6312
PL-0245-24-2061
PL-0245-24-2088
szpak
szpak
(rezerwowy)
szpak
szpak
szpak
flaga Polska 5 + 1
80. Łysy & Chudy PL-0244-24-6300
PL-0244-24-6320
PL-0244-24-7300
PL-0244-24-6295R
PL-0244-24-6309
PL-0244-24-6313
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
szpak
flaga Polska 5 + 1
81. Kogel Mogel PL-0246-24-3424
PL-0246-24-3428R
PL-0246-24-3432
PL-0246-24-3435
PL-0246-24-3437
PL-0246-24-3440
nieb.nakr.
(rezerwowy)
szpak
szpak
niebieska
czarna pstra
flaga Polska 5 + 1
82. MR 64 PL-0425-24-8125
PL-0425-24-8127
PL-0425-24-8128
PL-0425-24-8137R
PL-0425-24-8138
PL-0425-24-8140
niebieska
nieb.nakr.
nieb.pstra
(rezerwowy)
niebieska
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
83. Alfred Malinowski PL-0368-24-2706
PL-0368-24-2707
PL-0368-24-2708
PL-0368-24-2709
PL-0368-24-2710R
PL-0368-24-2712
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
84. Jan Olkowski PL-0321-24-2780
PL-0321-24-2786
PL-0321-24-2793
PL-0321-24-2799R
PL-0321-24-2800
PL-0321-24-2834
czerwona
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
nieb.nakr.pstra
niebieska
flaga Polska 5 + 1
85. Waldemar Payk DV-08483-24-33
DV-08483-24-34
DV-08483-24-37
DV-08483-24-39R
DV-08483-24-40
DV-08483-24-46
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
flaga Niemcy 5 + 1
86. Rudziński D.& J. PL-0243-24-102
PL-0243-24-109R
PL-0243-24-126
PL-0243-24-129
PL-0243-24-181
PL-0243-24-183
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
87. Joanna & Wiktoria Kałuża "D"  PL-0498-24-8402
PL-0498-24-8404
PL-0498-24-8415
PL-0498-24-8422
PL-0498-24-8450
PL-0498-24-8456R
niebieska
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
88. Gajewska Grażyna  PL-013-24-6102
PL-013-24-6103
PL-013-24-6104
PL-013-24-6106R
PL-013-24-6107
PL-013-24-6130
płowa
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.pstra
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
89. FEC-KLUB EXTREME>1000 mil PL-0364-24-662
PL-0364-24-675
PL-0364-24-681
PL-0364-24-1583
PL-0364-24-1591
PL-0364-24-1597R
nieb.pstra
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
90. Roman Tomaszewski PL-0435-24-3
PL-0435-24-23
PL-0435-24-30
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 3
91. Jan Bocheńczak PL-0236-24-595
PL-0236-24-600
PL-0236-24-601
PL-0236-24-607
PL-0236-24-612R
PL-0236-24-617
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
92. RAFITA Team PL-0385-24-313
PL-0385-24-314
PL-0385-24-324
PL-0385-24-332R
PL-0385-24-984
PL-0385-24-985
ciemna
ciemna
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
nieb.pstra
flaga Polska 5 + 1
93. Naj Nowa Wieś  PL-0473-24-7282
PL-0473-24-7286
PL-0473-24-7290
PL-0473-24-7291
PL-0473-24-7296R
PL-0473-24-7295
niebieska
niebieska
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
niebieska
flaga Polska 5 + 1
94. Grażyna Rusinkowska "A"  PL-0245-24-2015
PL-0245-24-2027
PL-0245-24-2031
PL-0245-24-2032
PL-0245-24-2040
PL-0245-24-2052R
niebieska
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
niebieska
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
95. Grażyna Rusinkowska "B"  PL-0245-24-2051
PL-0245-24-2057
PL-0245-24-2069R
PL-0245-24-2077
PL-0245-24-2114
PL-0245-24-2123
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
niebieska
nieb.nakr.
niebieska
flaga Polska 5 + 1
96. Grażyna Rusinkowska "C"  PL-0245-24-2014
PL-0245-24-2070
PL-0245-24-2076
PL-0245-24-2084R
PL-0245-24-2087
PL-0245-24-2099
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
97. Grażyna Rusinkowska "D"  PL-0245-24-2063R
PL-0245-24-2107
PL-0245-24-2109
PL-0245-24-2137
PL-0245-24-2129
PL-0245-24-2148
(rezerwowy)
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.pstra
nieb.nakr.
ciemna
flaga Polska 5 + 1
98. Nikulinda PL-0245-24-5002
PL-0245-24-5010
PL-0245-24-5017
PL-0245-24-5022
PL-0245-24-5025
PL-0245-24-5030R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
nieb.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
99. Okurowska Barbara  PL-013-24-9502R
PL-013-24-9503
PL-013-24-9508
PL-013-24-9514
PL-013-24-9520
PL-013-24-9518
(rezerwowy)
czerwona
płowa
czerwona
niebieska
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
100. Wiergowski Mirosław PL-0245-24-8424
PL-0245-24-12544
PL-0245-24-12545
PL-0245-24-12547
PL-0245-24-12557
PL-0245-24-12561R
nieb.nakr.
nieb.nakr.
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
(rezerwowy)
flaga Polska 5 + 1
101. Drużyna Rafał Sędziński PL-0224-24-7161
PL-0224-24-7165
PL-0224-24-7172
PL-0224-24-7178
PL-0224-24-7183
niebieska
nieb.nakr.
nieb.nakr.
czerwona
niebieska
flaga Polska 5 + 1
102. Joanna & Wiktoria Kałuża "B"  PL-0498-24-8406R
PL-0498-24-8408
PL-0498-24-8417
PL-0498-24-8442
PL-0498-24-8449
PL-0498-24-8455
(rezerwowy)
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.
nieb.nakr.pstra
flaga Polska 5 + 1
103. Joanna & Wiktoria Kałuża "C"  PL-0498-24-8403
PL-0498-24-8407
PL-0498-24-8409R
PL-0498-24-8410
PL-0498-24-8419
PL-0498-24-8447
niebieska
nieb.pstra
(rezerwowy)
szali
nieb.nakr.
nieb.nakr.
flaga Polska 5 + 1
Łącznie dost.
511 + 101
511 + 101 rezerwowych